Nguyen anh

Joined: 25/05/2017

Website: http://pti.edu.vn/vi/to-chuc-giao-duc-pti-truong-doanh-nhan-pti/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Followers ..

No followers yet
        

Education PowerPoint Presentations by Nguyen anh

 (19 Public)
Phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo c..

Views:139Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Mô hình 7S cho doanh nghiệp Mô hình 7S cho ..

Views:231Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng giao ti..

Views:171Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại Kỹ năng chăm só..

Views:595Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng bán hàng hiệu quả Kỹ năng bán hàn..

Views:155Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CQO - Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp CQO - Giám đốc ..

Views:22Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Khởi tạo Doanh nghiệp Khởi tạo Doanh ..

Views:128Slides:3

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp CPO - Giám đốc ..

Views:19Slides:5

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CHRO - Giám đốc..

Views:21Slides:7

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp CMO - Giám đốc ..

Views:112Slides:7

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0 CEO - Giám đốc ..

Views:47Slides:8

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CEO Toàn diện Version 3.0 CEO Toàn diện V..

Views:82Slides:6

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp CFO - Giám đốc ..

Views:17Slides:6

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO - Giám đốc ..

Views:9Slides:6

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CHRO - Giám đốc..

Views:17Slides:7

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CEO Toàn diện Version 3.0 CEO Toàn diện V..

Views:39Slides:6

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp CFO - Giám đốc ..

Views:19Slides:6

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO - Giám đốc ..

Views:8Slides:6

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0 CEO - Giám đốc ..

Views:73Slides:8

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

authorStream Live Help