Nguyen anh

Joined: 25/05/2017

Website: http://pti.edu.vn/vi/to-chuc-giao-duc-pti-truong-doanh-nhan-pti/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Followers ..

No followers yet
        

Nguyen anh's PowerPoint Presentations

 (32 Public)
  •  Previous
  • 1
  • 2
Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp Trưởng phòng nh..

Views:276Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Xây dựng hệ thống lương theo 3P Xây dựng hệ thố..

Views:219Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Sử dụng KPIs tr..

Views:51Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Quản lý con người Quản lý con ngư..

Views:45Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp Quản đốc sản xu..

Views:121Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý Phương pháp dạy..

Views:88Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo c..

Views:139Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự Nhân tướng học ..

Views:63Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán Nghệ thuật thươ..

Views:187Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Nghiệp vụ quản lý kho Nghiệp vụ quản ..

Views:66Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp Lập kế hoạch ng..

Views:400Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Mô hình 7S cho doanh nghiệp Mô hình 7S cho ..

Views:231Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng Kỹ năng phỏng v..

Views:138Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc Kỹ thuật xây dự..

Views:156Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng giao ti..

Views:171Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng làm việc hiệu quả Kỹ năng làm việ..

Views:141Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại Kỹ năng chăm só..

Views:595Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Kỹ năng bán hàng hiệu quả Kỹ năng bán hàn..

Views:155Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CQO - Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp CQO - Giám đốc ..

Views:22Slides:4

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

Khởi tạo Doanh nghiệp Khởi tạo Doanh ..

Views:128Slides:3

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp CPO - Giám đốc ..

Views:19Slides:5

Category: Education

Uploaded: 49 months ago

  •  Previous
  • 1
  • 2
authorStream Live Help