Vinh NguyenThe

Joined: 04/06/2017

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Entertainment PowerPoint Presentations by Vinh NguyenThe

 (10 Public)
10-Anh, Canada, Mỹ, New Zealand, Úc có phải là duy nhất 10-Anh, Canada,..

Views:124Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

11-IELTS, TOEFL, PTE & sự lựa chọn của bạn! 11-IELTS, TOEFL..

Views:240Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

09-4 chiêu viết CV khi không kinh nghiệm làm việc 09-4 chiêu viết..

Views:94Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

07-Bạn chuẩn bị gì cho cuộc sống du học 07-Bạn chuẩn bị..

Views:58Slides:4

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

08-Lý do phải mua bảo hiểm khi du học 08-Lý do phải m..

Views:111Slides:5

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

06-Vì sao bạn nên tận dụng phong trào học trực tuyến miễn phí 06-Vì sao bạn n..

Views:74Slides:3

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

04-Làm mã số thuế IRD (online) 04-Làm mã số th..

Views:102Slides:2

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

05-10 điều cần tránh khi viết CV xin việc tại New Zealand 05-10 điều cần ..

Views:92Slides:2

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

02-NZQA và sự lựa chọn của bạn 02-NZQA và sự l..

Views:21Slides:2

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago

01-Viết Cover letter xin việc tại New Zealand 01-Viết Cover..

Views:37Slides:2

Category: Entertainment

Uploaded: 64 months ago