Trong Hoang

Hue, Canada

Joined: 19/08/2012

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Trong Hoang's PowerPoint Presentations

Recent Activity

tronghoang750 uploaded a new presentation "Hùng Vương"

Uploaded:

Hùng Vương

Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, xin gởi đến quí vị nhạc phẩm Hùng Vương của Thẩm Oánh. Thứ bảy 16 Tháng 4 Năm 2016

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Mẹ và lời ru"

Uploaded:

Mẹ và lời ru

Mẹ và lời ru

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Dạ quỳnh hương"

Uploaded:

Dạ quỳnh hương

Dạ quỳnh hương

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Dáng xưa"

Uploaded:

Dáng xưa

Dáng xưa

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Xin hãy cho nhau nụ cười"

Uploaded:

Xin hãy cho nhau nụ cười

Xin hãy cho nhau nụ cười

Views: 3

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Nhớ một chiều xuân"

Uploaded:

Nhớ một chiều xuân

Nhớ một chiều xuân

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Cuộc đời Đức Phật (truyện Phật Giáo)"

Uploaded:

Cuộc đời Đức Phật (truyện Phật Giáo)

Cuộc đời Đức Phật (truyện Phật Giáo)

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "A Deva asks the Buddha questions"

Uploaded:

A Deva asks the Buddha questions

A Deva asks the Buddha questions

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Màu xanh Noel"

Uploaded:

Màu xanh Noel

Màu xanh Noel (nhạc)

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Chữ Tâm"

Uploaded:

Chữ Tâm

Chữ Tâm

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Người Rơm Và Bí Đỏ - HKL"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Âm hồn, 31 tháng Mười 2015"

Uploaded:

Âm hồn, 31 tháng Mười 2015

Âm hồn, 31 tháng Mười 2015 - HKL

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Một Chút Halloween 2015"

Uploaded:

Một Chút Halloween 2015

Một Chút Halloween 2015 từ Kansas - HKL

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Xuân ké trong Đông - Hương Kiều Loan"

Uploaded:

Xuân ké trong Đông - Hương Kiều Loan

Xuân ké trong Đông - Hương Kiều Loan

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Hoa Xuân và Xuân Ất Mùi 2015"

Uploaded:

Hoa Xuân và Xuân Ất Mùi 2015

Hoa Xuân và Xuân Ất Mùi BXK

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Phân Vân - Hương Kiều Loan"

Uploaded:

Phân Vân - Hương Kiều Loan

Phân Vân - Hương Kiều Loan

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "J'espère - Tôi Hy Vọng"

Uploaded:

J'espère - Tôi Hy Vọng

J'espère - Tôi Hy Vọng ( Phạm Quỳnh Anh & Marc Lavoine )

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Người Rơm và Bí Đỏ"

Uploaded:

Người Rơm và Bí Đỏ

Người Rơm và Bí Đỏ - PPS của Hương Kiều Loan

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tronghoang750 uploaded a new presentation "Halloween - Âm hồn, 31 tháng Mười"

Uploaded:

Halloween - Âm hồn, 31 tháng Mười

Halloween - Âm hồn, 31 tháng Mười - Hương Kiều Loan

Views: 0

Comment (0)

Post Comment