Joseph

United States

Joined: 22/03/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Joseph's PowerPoint Presentations

Recent Activity

tantien uploaded a new presentation "BẾN GIANG ĐẦU"

Uploaded:

BẾN GIANG ĐẦU

Tác giả:Lê Trọng Nguyễn. Ca sĩ: Chế Linh

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "PHONG_KIEU_DA_BACBTM"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "CHUNG TRÀ"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "Chuc_Mung_Nam_Moi"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "HaiQuanHoaKy"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "AiThuongConNhieuHon(3)"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "ChungTra"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "PHONG_KIEU_DA_BACBTM"

Uploaded:

PHONG_KIEU_DA_BACBTM

Một trong những bài thơ Đường hay nhất, có ít nhất 5 bản dịch thơ bằng tiếng Việt của những tác giả danh tiếng, mà của Tản Đà là hay hơ..

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "ChieuVang"

Uploaded:

ChieuVang

Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh Sỹ Phú ca

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "do_you_for_email(2)"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "do_you_for_emailB"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "do_you_for_emailB"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "DoYou"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "giot_nuoc_mat_ngaVy"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

tantien uploaded a new presentation "DamGio"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment