Designercomvn

About:

Vietnam Designer Group là nền tảng thiết kế toàn diện từ đồ họa đến vẽ minh họa và làm chuyển động. Chúng tôi gọi mình là Visual Studio. Nếu bạn muốn minh họa một ý tưởng. Hãy tìm đến chúng tôi. Vietnam Designer Group cung cấp toàn bộ giải pháp từ thiết kế thương hiệu, thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo đến làm phim hoạt hình, đồ họa chuyển động, vẽ nhân vật và nghệ thuật theo yêu cầu.

Joined: 06/05/2021

Website: https://designer.com.vn/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Followers ..

No followers yet
        

Designercomvn follows

avalok

Member since - 9/15/2007 6:30:24 AM

Uploaded 66 public presentations and has 284302  followers

 
pawan

pawan

Member since - 4/4/2007 8:23:39 AM

Uploaded 55 public presentations and has 198821  followers