Lap

Joined: 02/03/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Lap's PowerPoint Presentations

Recent Activity

phamkhacl uploaded a new presentation "Bé học bảng chữ cái - Chữ A"

Uploaded:

Bé học bảng chữ cái - Chữ A

vào http://tieuhoc.info để có bài học hoàn thiện nhất cho bé

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

phamkhacl uploaded a new presentation "Toán 5 - Tiết 95 - Luyện tập"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

phamkhacl uploaded a new presentation "Luyện từ và câu 5 - Cách nối các vế câu ghép"

Uploaded:

Luyện từ và câu 5 - Cách nối các vế câu ghép

Hãy vào http://tieuhoc.info để tải toàn bộ cách dạy bài Luyện từ và câu 5 - Cách nối các vế câu ghép

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

phamkhacl uploaded a new presentation "Unit 1: A visit from a Pen pal - Lesson 4: Write a letter to your fa"

Uploaded:

phamkhacl commented on his own presentation "tap viet 29 chu cai"

122 months ago

Comment (2)

tuandm : Khong hieu cach lam powerpoint dc nhu the?

131 months ago

phamkhacl : dễ th�i m� Bạn v�o http://tieuhoc.info l� c� b�i hướng dẫn bạn l�m ngay th�i

122 months ago

Post Comment See all comments

phamkhacl uploaded a new presentation "Learn English Grammar - First Condition"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

phamkhacl commented on hoatho2010's presentation "English 7 - Unit 8 - Places"

138 months ago

Comment (3)

phamkhacl : to aurora Do you want to have this lesson Please, to http://english4room.info todownload Or http://englishgoonline.com

138 months ago

Post Comment See all comments

phamkhacl commented on his own presentation "ABC alphabet"

139 months ago

Comment (1)

phamkhacl : http://englishgoonline.com teaching, english, kids, children, alphabet, free, Teach , bang chu cai, day hoc, cho be, Tieng Anh, tieu h..

139 months ago

Post Comment See all comments

phamkhacl commented on his own presentation "Speaking-Unit 2 The way we live"

139 months ago

Comment (1)

phamkhacl : Giao an nay va cac giao an dang PPT khac co tai http://englishgoonline.com Moi thay co va cac ban dowwn ve mien phi

139 months ago

Post Comment See all comments

phamkhacl commented on his own presentation "Tap doc 1 Ngoi nha"

139 months ago

Comment (1)

phamkhacl : Mời thầy cô và các bạn xem cácgiáo án dànhcho giáo viên tiểu học có tại http://englishgoonline.com Thầy cô có được nhiều giáo án Tiếng..

139 months ago

Post Comment See all comments