Lê Đoàn

Go Vap

Joined: 06/03/2013

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Lê Đoàn's PowerPoint Presentations

Recent Activity

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Bài học từ loài bướm"

Uploaded:

Bài học từ loài bướm

baihoctuloaibuom-20151020

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Chuyến xe cuộc đời"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Le Sourire"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "bohoatinhban-20150529"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "camondoi-20150529"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Fascinant_Merci_de_diffuser.ca"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Instructions_for_Life_Dalai_Lama"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Đến một lúc"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Dễ và khó"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Nghề nghiệp người mẹ"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Sai lầm siêu âm sản phụ khoa"

Uploaded:

Sai lầm siêu âm sản phụ khoa

Có thể nào gặp sai lầm trong chẩn đoán 1 thai thành 2 thai trên siêu âm? Bs. Nguyễn Quý Khoáng - Medic Hoà Hảo

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "Các hội chứng X Quang"

Uploaded:

Các hội chứng X Quang

Bs Nguyễn Thị Kim Yến, BV Chợ Rẫy

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "CT Bệnh lý tuỵ"

Uploaded:

CT Bệnh lý tuỵ

Bs. Nguyễn Trí Dũng, Khoa CĐHA, BV Chợ Rẫy

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "CT Bệnh lý lách"

Uploaded:

CT Bệnh lý lách

Bs. Nguyễn Trí Dũng, Khoa CĐHA, BV Chợ Rẫy

Views: 3

Comment (0)

Post Comment

ledoan31232590

ledoan31232590 uploaded a new presentation "06032013-MAMMOGRAPHY 2010 -BS Cuc"

Uploaded:

06032013-MAMMOGRAPHY 2010 -BS Cuc

Lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 2013. www.cdha2013.wordpress.com

Views: 0

Comment (0)

Post Comment