Huy Trinh

About:

Mr. Mysterious

Joined: 22/09/2012

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

        

Huy Trinh's PowerPoint Presentations

Recent Activity

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "Cơ sở mới- 50 Thành Thái, q10"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "HOW TO DEAL WITH INTERVIEW QUESTIONS (PART 3) FB"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "BUSINESS WRITING SKILL"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

quadenseomate is now following huytrinh752487

116 months ago

hoangvietaod, maiyeunguoioxa, quadenseomate are now following huytrinh752487

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "HOW TO DEAL WITH INTERVIEW QUESTIONS- FOR STD"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "VOCABULARY GAMES"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "LUNAR NEW YEAR 1"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "ESSENTIAL PHRASAL VERBS"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "INTERVIEW"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "ENGLISH GAMES"

Uploaded:

ENGLISH GAMES

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH VÀ TRÒ CHƠI TIẾNG ANH CỔ ĐIỂN "GUESS THE WORD", SẼ GIÚP CÁC BẠN NHỚ ĐƯỢC CÁC TỪ NGỮ KHÔ KHAN TRONG TIẾNG ANH N..

Views: 2

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "FRIENDSHIPS"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "RULES AND REGULATIONS"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "EDUCATION-FB"

Uploaded:

EDUCATION-FB

Chủ đề EDUCATION để CHỦ NHẬT ngày 11/11/2012 lớp chúng ta sẽ đến SHERATON HOTEL giao lưu với người nước ngoài.

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "PRONUNCIATION"

Uploaded:

PRONUNCIATION

BÀI HỌC NÀY SẼ GIÚP CÁC BẠN THÔNG THẠO KĨ THUẬT LIÊN KẾT TỪ ĐỂ NÂNG CAO KĨ NĂNG NGHE NÓI TIẾNG ANH ĐỂ ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA MÔN NGHE TOEIC. N..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "How to Describe Accidents in English"

Uploaded:

How to Describe Accidents in English

Nói tiếng Anh như người bản xứ

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "SPEAKING"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

huytrinh752487

huytrinh752487 uploaded a new presentation "Pic Description"

Uploaded:

Pic Description

Chiến lược phân tích hình ảnh + học từ vựng nâng cao giúp bạn đạt điểm tối đa phần nghe trong TOEIC

Views: 1

Comment (0)

Post Comment