Gemma Ajenjo

Spain

Joined: 08/12/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

        

Gemma Ajenjo's PowerPoint Presentations

Recent Activity

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "EL SEGLEXVIII"

Uploaded:

EL SEGLEXVIII

Presentació sobre el tema

Views: 162

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Les fonts històriques"

Uploaded:

Les fonts històriques

Presentació sobre les fonts històriques: definició i classificació

Views: 612

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "L'imperi dels austries"

Uploaded:

L'imperi dels austries

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "PAUTES PER FER L’ENTREVISTA HISTORIA ORAL"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "L'epoca dels grans descobriment geografics"

Uploaded:

L'epoca dels grans descobriment geografics

Presentació d'aula sobre el tem

Views: 3

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Renaixement, una nova concepció de l'art"

Uploaded:

Renaixement, una nova concepció de l'art

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Naixement del mon modern"

Uploaded:

Naixement del mon modern

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Serveis, comunicació i innovació"

Uploaded:

Serveis, comunicació i innovació

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "L'indústria"

Uploaded:

L'indústria

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 3

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Mineria, energia i i construcció"

Uploaded:

Mineria, energia i i construcció

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "L’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Organització economica de les societats"

Uploaded:

Organització economica de les societats

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 213

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Organització política de les societats"

Uploaded:

Organització política de les societats

Presentació d'aula del primer tema de Geografia de 3r ESO

Views: 31

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Escenari fisic de les activitats humanes"

Uploaded:

Escenari fisic de les activitats humanes

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 82

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "Un mon bipolar, la Guerra Freda i la descolonització"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "RIUS I MARS"

Uploaded:

RIUS I MARS

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "LES DONES AL MÓN CONTEMPORANI"

Uploaded:

LES DONES AL MÓN CONTEMPORANI

Presentació d'aula sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ, LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

gajenjo1

gajenjo1 uploaded a new presentation "LA REPRESENTACIO DE LA TERRA"

Uploaded:

LA REPRESENTACIO DE LA TERRA

Presentació sobre el tema

Views: 0

Comment (0)

Post Comment