paul

Joined: 15/11/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

paul's PowerPoint Presentations

Recent Activity

doright

doright uploaded a new presentation "NỘI SAN LIÊN LẠC HUYNH ĐỆ CGNL 19-2016"

Uploaded:

NỘI SAN LIÊN LẠC HUYNH ĐỆ CGNL 19-2016

NỘI SAN LIÊN LẠC HUYNH ĐỆ CỰU GIUSE NGÔI LỜI SỐ 19-NĂM 2016c-LƯU HÀNH NỘI BỘ.

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "ĐẠI DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HĐ CGNL CHÚC GS & NĂM MỚI"

Uploaded:

ĐẠI DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HĐ CGNL CHÚC GS & NĂM MỚI

ĐẠI DIỆN BAN THƯỜNG VỤ BAN THƯỜNG VỤ HĐ CGNL CHÚC GS & NĂM MỚI

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "MỪNG BỔN MẠNG THÁNH HIỆU PHANXICÔ SAVIÊ"

Uploaded:

MỪNG BỔN MẠNG THÁNH HIỆU PHANXICÔ SAVIÊ

MỪNG BỔN MẠNG THÁNH HIỆU PHANXICÔ SAVIÊ

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "CHÚC MỪNG BÔN MẠNG FX. SAVIE"

Uploaded:

CHÚC MỪNG BÔN MẠNG FX. SAVIE

CHÚC MỪNG BÔN MẠNG FX. SAVIE

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "CHÚC MỪNG BỔNMẠNG SH BẠCH MỸ"

Uploaded:

CHÚC MỪNG BỔNMẠNG SH BẠCH MỸ

HIỆP CÙNG GIÁO HỘI, MỪNG KÍNH THÁNH TÔNG ĐỒ BARTHOLOMEO. HĐ CNLGIUSE CHÚC MỪNG BỔN MẠNG SH BẠCH MỸ. KÍNH CHÚC SƯ HUYNH DỒI DÀO SỨC KHỎE..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "CHÚC MỪNG BÔN MẠNG THÁNH HIỆU ĐÔMINICÔ"

Uploaded:

CHÚC MỪNG BÔN MẠNG THÁNH HIỆU ĐÔMINICÔ

CHÚC MỪNG BÔN MẠNG THÁNH HIỆU ĐÔMINICÔ

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "MỪNG BỔN MANG THÁNH HIỆU GIOAN KIM"

Uploaded:

MỪNG BỔN MANG THÁNH HIỆU GIOAN KIM

HĐ CỰU GIUSE - NGÔI LỜI HÂN HOAN CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QÚI CHA, QUÍ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ MANG THÁNH HiỆU GIOANKIM

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "MỪNG BỔN MẠNG THÁNH HIỆU GIOAKIM"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "CHÚC MỪNG BỔN MẠNG THÁNH HIỆU GIACÔBÊ..."

Uploaded:

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG THÁNH HIỆU GIACÔBÊ...

HÔM NAY 25/ 7 GIÁO HỘI MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ HĐ CỰU GIUSE – NGÔI LỜI HÂN HOAN CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÍ CHA, QUÍ T HẦY, QU..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "ĐỒNG VỌNG _Lm NGUYỄN KIM ANH"

Uploaded:

ĐỒNG VỌNG _Lm NGUYỄN KIM ANH

ĐỒNG VỌNG _Lm NGUYỄN KIM ANH

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI - Phần 1 _LM. NGUYỄN KIM ANH"

Uploaded:

QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI - Phần 1 _LM. NGUYỄN KIM ANH

QUÊ HƯƠNG CON NGƯỜI - Phần 1 _LM. NGUYỄN KIM ANH

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "CHÚA NHÂT TN12 NĂM B"

Uploaded:

CHÚA NHÂT TN12 NĂM B

CHÚA NHÂT TN12 NĂM B

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "MOT THOANG GX TAN LY_ KN 130 NAM"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "MỘT THOÁNG GIÁO XỨ TÂN LÝ NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM"

Uploaded:

MỘT THOÁNG GIÁO XỨ TÂN LÝ NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM

MỘT THOÁNG GIÁO XỨ TÂN LÝ NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM XIN LỐI QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN TRONG CT ĐÃ GÕ SAI SỐ DĐ CỦA CHA PHÓ PHANXICÔ SAVIER, XIN SỬA..

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "HAPPY EASTER To Fr. BACH MY"

Uploaded:

HAPPY EASTER To Fr. BACH MY

MỪNG CHÚA PHỤC SINH. CẦU XIN CHÚA PHỤC SINH BAN PHÚC LÀNH THẬT NHIỀU CHO SƯ HUYNH:

Views: 2

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "GX DUY HÒA CHÚC MỪNG PHỤC SINH"

Uploaded:

GX DUY HÒA CHÚC MỪNG PHỤC SINH

GIÓA XỨ DUY HÒA KÍNH CHÚC CHA CHÁNH XỨ, QUÍ TU SĨ, QUÍ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ QUÍ CÔNG ĐOÀN DÂN CHÚA TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚ PHỤC SINH

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "GIÁO XỨ TÂN LÝ CHÚC MỪNG PHỤC SINH"

Uploaded:

GIÁO XỨ TÂN LÝ CHÚC MỪNG PHỤC SINH

THÁNH CA: ALLELUIA, HOAN CA PHỤC SINH

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "HĐ CGNL CHÚC MỪNG PHỤCSINH"

Uploaded:

HĐ CGNL CHÚC MỪNG PHỤCSINH

THÁNH CA: ALLELUIA, HOAN CA PHỤC SINH

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "MUNG BM GIUSE MINH SUNG"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

doright

doright uploaded a new presentation "TUYỂN TẬP VỀ CHA THÁNH GIUSE"

Uploaded:

TUYỂN TẬP VỀ CHA THÁNH GIUSE

TUYỂN TẬP VỀ CHA THÁNH GIUSE 2_BA TRONG MỘT

Views: 0

Comment (0)

Post Comment