Tiếng Nguyễn Văn

Tây Ninh

About:

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Joined: 30/06/2013

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Tiếng Nguyễn Văn's PowerPoint Presentations

Recent Activity

dieuamcusi

dieuamcusi uploaded a new presentation "Tôn giáo nào tốt nhất?"

Uploaded:

Tôn giáo nào tốt nhất?

Đây là mẫu đối thoại ngắn giữa thần học gia người Bralzil

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

dieuamcusi

dieuamcusi uploaded a new presentation "Hiệu lực của quả chuối"

Uploaded:

Hiệu lực của quả chuối

Xin thường niệm: "A Mi Đà Phật". Giữ tâm thiện thế giới hòa bình.

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help