S?ng Cu?c �?i ��ng S?ng Tu - Presentation Comments () Post a Comment

By: mtcuongkt (125 month(s) ago)

"Sống cuộc đời đáng sống" rất hay, đầy ý nghĩa. Cám ơn Trần Lê Túy Phượng & Trần Đình Hoành. Mình xin phép copy về trang nhà, lồng thêm nhạc vào.

authorStream Live Help