Tom

Canada

Joined: 26/06/2010

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

        

Tom's PowerPoint Presentations

Recent Activity

Tomhh uploaded a new presentation "Tượng đài Chiến sĩ trận vong tại KANSAS - Hương Kiều Loan"

Uploaded:

Tượng đài Chiến sĩ trận vong tại KANSAS - Hương Kiều Loan

Mấy năm qua đi thật nhanh, bây giờ ngay tại Kansas, đã có một tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do công đồng Việt Nam nơi đây nỗ lực hoạt động..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Dấu Tích Thương Đau - Hương Kiều Loan"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Một Chiều Xuân"

Uploaded:

Một Chiều Xuân

Một Chiều Xuân

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Đêm Đông - Lệ Hằng"

Uploaded:

Đêm Đông - Lệ Hằng

Đêm Đông - Lệ Hằng

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Reims - Cathedral"

Uploaded:

Reims - Cathedral

Reims - Cathedral

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "TIẾNG SÁO BUỒN - Độc tấu Sáo - Tranh màu nước Nita Engle"

Uploaded:

TIẾNG SÁO BUỒN - Độc tấu Sáo - Tranh màu nước Nita Engle

TIẾNG SÁO BUỒN - Độc tấu Sáo - Tranh màu nước Nita Engle

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Nguyệt Ca - Trịnh Vĩnh Trinh"

Uploaded:

Nguyệt Ca - Trịnh Vĩnh Trinh

Nguyệt Ca - Trịnh Công Sơn - Trịnh Vĩnh Trinh

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Dáng Xưa - Quỳnh Lan"

Uploaded:

Dáng Xưa - Quỳnh Lan

Dáng Xưa - Quỳnh Lan

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Những người Bạn cần nhớ trong đời"

Uploaded:

Những người Bạn cần nhớ trong đời

Những người Bạn cần nhớ trong đời

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Trịnh Công Sơn - Phôi pha"

Uploaded:

Trịnh Công Sơn - Phôi pha

Trịnh Công Sơn - Phôi pha

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Mắt Biếc - Bằng Kiều"

Uploaded:

Mắt Biếc - Bằng Kiều

Mắt Biếc - Bằng Kiều

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Lời tâm sự của Cha Mẹ già"

Uploaded:

Lời tâm sự của Cha Mẹ già

Lời tâm sự của Cha Mẹ già

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Thời Gian"

Uploaded:

Thời Gian

Thời Gian

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Love Story"

Uploaded:

Love Story

Love Story

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Chiều Qua Nghĩa Trang"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Tomhh uploaded a new presentation "Ru Đời Đi Nhé"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment