Xây dựng hệ thống lương theo 3P

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 2:

Chương trình đào tạo XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THEO 3P LIÊN HỆ TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI Trụ sở tại Hà Nội: Tầng 1 Sảnh B Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 04 6294 8409 Fax: 04 3557 8266 Trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: Tòa nhà PTI: Số 218 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 6 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh Điện thoại : 84-8 668.332.39 Fax : 84-8 6295.8676 Hotline: 0917 186 562 Email: infopti.edu.vn Website: http://pti.edu.vn Trụ sở tại Hà Nội: Tầng 13 - sảnh B - Tòa nhà Sông Đà BAN GIẢNG HUẤN Giảng viên Phạm Văn Chính Ông Phạm Văn Chính là một chuyên gia về quản trị. Ông được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh tại các quốc gia phát triển. Ông có hơn hai mươi năm làm về quản trị nhân sự quản trị chiến lược tại các tập đoàn đa quốc gia như Samsung Vina Philips Việt Nam. Hiện ông là chuyên gia cao cấp về chủ đề quản trị lãnh đạo chiến lược nhân sự…. Ông tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo dành cho Doanh Nhân của các tổ chức uy tín như: VCCI PTI UNDP World bank …. Cả dưới góc độ kinh tế chính trị cũng như kinh tế phát triển đặc biệt trong bối cảnh đổi mới hội nhập và phát triển toàn diện đất nước theo yêu cầu hiện đại và bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội trong đó con người luôn là mục tiêu cao nhất và động lực mạnh nhất của phát triển như hiện nay thì tiền lương ngày càng trở thành vấn đề tổng hợp có ý nghĩa kinh tế - xã hội - chính trị gắn bó chặt chẽ và có vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo động lực phát triển cả vĩ mô lẫn vi mô trực tiếp và gián tiếp trước mắt và lâu dài đối với một doanh nghiệp. Về nguyên tắc tiền lương là giá cả của lao động. Một chính sách tiền lương tốt phải phát huy được sức sáng tạo năng lực và hiệu quả của đội ngũ lao động nhất là lao động chất lượng cao các chuyên gia và nhân tài. Đặc biệt một chính sách thu nhập thỏa đáng còn giúp giảm thiểu các xung đột lợi ích giữ ổn định và tạo sức hấp dẫn của môi trường đầu tư - kinh doanh. Hiểu rõ tầm quan trọng của chính sách tiền lương đối với sự sống còn của doanh nghiệp Trường doanh nhân PTI đã thiết kế chương trình đào tạo “Xây dựng hệ thống lương theo 3P” nhằm giúp các nhà quản lý có thể xây dựng được chính sách tiền lương phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp mình. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH - Trang bị cho Lãnh đạo Doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng về xây dựng chính sách tiền lương trong Doanh nghiệp. - Giúp Ban lãnh đạo Doanh nghiệp có thể đưa ra những chính sách phù hợp để thu hút nhân tài và phòng ngừa tranh chấp về tiền lương. Xây dựng được chính sách thang bảng lương dành riêng cho doanh nghiệp mình. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ - Cấp lãnh đạo doanh nghiệp HĐQT HĐTV Tổng Giám đốc Giám đốc - Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp Các Giám đốc chức năng Các trưởng - phó các phòng ban bộ phận trong doanh nghiệp - Các cá nhân quan tâm mong muốn hoàn thiện chính sách tiền lương cho doanh nghiệp mình

slide 3:

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH Phần 1 Hệ thống lương 3P Position Person Perfomance Nguyên lý trả lương Kết cấu thu nhập Quỹ lương Thang bảng lương Phần 2 Kỹ thuật xây dựng thang bảng lương theo 3P Thực hành chấm điểm chức danh công việc Phần 3 Kỹ thuật xây dựng thang bảng lương theo 3P: Đánh giá xếp ngạch bậc lương Thang bảng lương Thang bảng lương và vị trí công việc Phần 4 Xây dựng quy chế tiền lương Xếp lương Tăng lương KPI Phần 5 Tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm Case study thực tiễn tại các Tập đoàn hàng đầu Xem thêm khóa học: trưởng phòng kinh doanh kỹ năng bán hàng giám sát bán hàng