Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 2:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH - Những điều cơ bản của nhân diện - Bách tuế đồ - 12 Cung của khuôn mặt - Khuôn mặt không biết “nói dối” - Nốt ruồi trong nhân diện - Kết hợp văn hóa Đông – Tây - Thực hành nhân diện BAN GIẢNG HUẤN Ông Phạm Văn Chính - Chuyên gia cao cấp về nhân sự - Nguyên Giám đốc nhân sự Samsung Vina Philips Vietnam Giấy Saigon United Pharma LIÊN HỆ TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI Trụ sở tại Hà Nội: Tòa nhà PTI: Tầng 1 - sảnh B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng Nam Từ Liêm Hà Nội Điện thoại: 04 6294 8409 Trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: Tòa nhà PTI: Số 218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 6 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 84-8 668.332.39 Fax: 84-8 6295.8676 Fax: 04 3557 8266 Hotline: 0917 186 562 Email: infopti.edu.vn Chương trình đào tạo NHÂN TƯỚNG HỌC trong QUẢN TRỊ NHÂN SỰ “Hữu tâm vô tướng tướng do tâm sinh Hữu tướng vô tâm tướng do tâm diệt” Nhân tướng học là bộ môn giúp con người lánh được tai họa tìm đến bình an và hạnh phúc... Cái đích mà bộ môn hướng đến rất sáng giúp người học hiểu và tự hoàn thiện bản thân rèn tâm sửa tướng. Việc học tập tích lũy kiến thức về Nhân tướng học cũng giúp cho mỗi chúng ta hiểu biết về người khác để giúp đỡ họ trong cuộc sống. Trong kinh doanh: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chắt lọc những tinh hoa của Nhân tướng học nhận diện học vào quản trị nhân sự là một việc rất cần thiết và vô cùng thiết thực nhằm giúp các nhà Lãnh đạo nhà Quản lý áp dụng một cách đơn giản nhất không bị nhuốm màu mê tín. Chương trình đào tạo “Nhân tướng học trong quản trị nhân sự” do các chuyên gia của Trường đào tạo Doanh nhân PTI thiết kế tổ chức sẽ giúp người học hiểu rõ được bản thân mình cách thay đổi vận mệnh thông qua việc thay đối nhân tướng vận dụng nhân tướng học để giữ người và dùng người trọng dụng nhân tài cũng như học nghệ thuật đối nhân xử thế của người xưa ứng dụng vào quản lý điều hành doanh nghiệp. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sau khi hoàn thiện chương trình đào tạo học viên có thể: - Hiểu đúng được vai trò của Nhân tướng học trong công việc và cuộc sống - Phân biệt giữa giá trị của môn Nhân tướng học với những điều mê tín dị đoan trong xã hội - Điều chỉnh bản thân hướng tâm xây dựng những điều tốt đẹp trong cuộc sống - Biết cách ứng dụng được ngay kiến thức từ Nhân tướng học vào cuộc sống hoạt động kinh doanh như: chọn bạn giao lưu chọn bạn đời tuyển dụng chọn đối tác làm ăn... dự liệu trước được phần nào rủi ro vững tin ở bản thân và người khác... ĐỐI TƯỢNG - Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc - Giám đốc/Phó Giám đốc trưởng/phó phòng các khối chức năng: Nhân sự Hành chính – kế toán Kinh doanh Truyền thông... - Cá nhân có niềm yêu thích với bộ môn Nhân tướng học phong thủy tướng tay. - Đặc biệt là những cá nhân thường xuyên thay đổi nơi sống thường xuyên tiếp xúc làm việc giao tiếp với con người.

slide 3:

Xem thêm khóa học: giám đốc sản xuất giám đốc tài chính trưởng phòng kinh doanh TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1 Khuôn mặt không biết nói dối 2 Những điều cơ bản của nhân diện 3 Bách tuế đồ 4 12 Cung của khuôn mặt 5 Nốt ruồi trong nhân diện 6 Thực hành nhân diện 7 Kết hợp văn hóa Đông – Tây