Laws of Learning

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Five law of learning

Comments

Presentation Transcript

LAWS OF LEARNING (Undang-undang Belajar):

LAWS OF LEARNING ( Undang-undang Belajar ) By Zulkifli b. Mohd Sidi KPP SPD CIAST, SHAH ALAM

PowerPoint Presentation:

2 1. UNDANG-UNDANG SIAP SEDIA (Law Of Readiness) 2. UNDANG-UNDANG KESAN (Law Of Effect) 3. UNDANG-UNDANG LATIHAN (Law Of Exercise) 4. UNDANG-UNDANG AWALAN (Law Of Primacy) 5. UNDANG-UNDANG KETEGASAN / KETEGUHAN ( Law Of Intensity). LIMA PRINSIP ASAS UNDANG-UNDANG BELAJAR

PowerPoint Presentation:

3 1. UNDANG-UNDANG SIAP SEDIA Pembelajaran berlaku dengan baik apabila pelatih berada didalam keadaan siap sedia dan berkeinginan untuk belajar . 2. UNDANG-UNDANG KESAN Pelatih cenderung mengulangi apa yang dipelajarinya yang dapat membawa kepada perasaan suka dan akan cuba mengelakkan perkara yang tidak disukainya .

PowerPoint Presentation:

4 3. UNDANG-UNDANG LATIHAN Pelatih belajar melalui aktiviti membuat atau pun pengalaman . Semakin banyak latihan ulangan yang diberi , semakin teguh lagi kemahiran yang diperolehi . 4. UNDANG-UNDANG AWALAN Pelatih belajar dengan lebih baik dan ingat lebih lama kepada perkara-perkara yang pertama kali diajar .

PowerPoint Presentation:

5 5. UNDANG-UNDANG KETEGUHAN Keberkesanan sesuatu pelajaran bergantung kepada kekuatan pengalaman yang didapati semasa mempelajari sesuatu pelajaran .

PowerPoint Presentation:

6 UNDANG-UNDANG SIAP SEDIA Tugas pengajar adalah:- 1. Beritahu pelatih pelajaran yang akan diajar 2. Terangkan faedah / kepentingan apa yang akan dipelajari 3. Usahakan agar pelatih dapat menggunakan pengetahuan / kemahiran yang dipelajari seawal mungkin

PowerPoint Presentation:

7 Elakkan keadaan yang menganggu perhatian pelatih seperti takut, malu, marah, menyakitkan hati serta mengurangkan minat pelatih 5. Hargai dan jawab semua soalan 6. Tunjuk minat terhadap pelajaran & pelatih.

PowerPoint Presentation:

8 UNDANG-UNDANG KESAN Tugas pengajar adalah :- 1. Pastikan pelajaran / tugasan pertama mestilah mudah dan ringkas 2. Berbudi, bertolak ansur dan bantulah pelatih 3. Ajarlah pada tahap keupayaan / kemampuan pelatih

PowerPoint Presentation:

9 4. Beritahu pelatih mengenai perkara-perkara penting yang perlu diketahui 5. Beritahu apa yang patut dilakukan 6. Beritahu kemajuan yang telah dicapai 7. Berikan pujian sebagai dorongan kepada pelatih.

PowerPoint Presentation:

10 UNDANG-UNDANG LATIHAN Tugas pengajar adalah :- 1. Sediakan latihan yang berulang 2. Pastikan kemahiran dilaksanakan dengan betul dan tepat 3. Pastikan pengulangan itu menghasilkan peningkatan kerja dan mencapai tahap yang dikehendaki 4. Ulang dan beri ringkasan isi-isi penting Tanya soalan yang memerlukan pengulangan isi-isi penting Latihan dapat dipraktikkan secepat mungkin .

PowerPoint Presentation:

11 UNDANG-UNDANG AWALAN Tugas pengajar adalah :- 1. Sentiasa ajar pada perkara yang betul dan tepat sahaja 2. Bersedia dan gunakan Pelan Mengajar 3. Ajar dengan susunan yang logik dan sistematik 4. Pastikan pelatih belajar dengan kaedah yang betul dan mengamalkan kemahiran seperti yang telah diajarkan.

PowerPoint Presentation:

12 UNDANG-UNDANG KETEGASAN / KETEGUHAN Tugas pengajar adalah :- 1. Gunakan AVA dengan betul dan sepenuhnya 2. Pastikan perkara-perkara yang diajar mendatangkan faedah kepada pelatih 3. Tegaskan perkara-perkara yang penting melalui gerak-geri, perbezaan suara dan gaya laku yang baik 4. Galakkan pelatih-pelatih mengambil bahagian dalam aktiviti latihan.

END:

END Lack of knowledge could be overcome by learning. Lack of competence could be overcome by experience. But lack of honesty is difficult to overcome. Muhammad Hatta