Słowniczek polsko-angielski

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Słwniczek najważniejszych zdaniem dzieci słów w ba

Comments

Presentation Transcript

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

Słowniczek polsko-angielski słowa kluczowe w baśni H. Ch. Andersena pt.: ,, Calineczka ’’ Projekt etwinning 2015 ,, calineczka - dobra czy zła? Szkoła podstawowa nr 6 i szkoła podstawowa nr 20 w gorzowie

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

chrabąszcz - May bug

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

c zarownica - witch

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

elf -elf elfy - elves

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

j askółka - swallow

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

kobieta - woman kobiety - women

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

k ret - mole

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

król - king

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

k wiat -flower

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

l ato - summer

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

l iść - leaf liście - leaves

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

ł ąka - meadow

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

m otyl - butterfly

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

m ysz - mouse myszy -mice

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

n asiono - seed

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

r opucha - toad

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

r yba - fish

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

z ima - winter

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

ś lub - wedding

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

w iosna -spring

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.:

Rysunki wykonali uczniowie klasy 2 a ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w GORZOWIE WLKP.