εργασια μαθητων με θεμα "μουσική"

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ΧΡΥΣΟΙ ΑΕΤΟΙ 2 ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων

ΜΟΥΣΙΚH TO ΠΙΟ ΚΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ:

ΜΟΥΣΙΚ H TO ΠΙΟ ΚΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση / λήψη ενός μουσικού έργου Είναι επίσης η επιστήμη που επικεντρώνεται σε θέματα συνδεόμενα με την παραγωγή, οργάνωση και λήψη ήχων

ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΗΧΟΙ:

ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΗΧΟΙ Οι πολεμικοί ήχοι ήταν οι σειρήνες ,τα τύμπανα και τα σαλπίσματα Η σειρήνα είναι μια απλή μηχανή ή όργανο παραγωγής οξύ και έντονου ήχου Το τύμπανο είναι ένας χαρακτηρισμός που διακρίνει ορισμένα κρουστά μουσικά όργανα Σάλπισμα είναι μελωδία που παίζεται με κάποιο πνευστό όργανο ανάλογα με το είδος χρήσης του

ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΓΑΝΑ:

ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Τα αρχαία όργανα είναι η άρπα, ο αυλός, ο βάρβιτος ,ο υδαυρλίς,η σαμβυκή και το φορμίγξ .

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Το δημοτικό τραγούδι ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση, αυτήν που αναπτύχθηκε στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο των Βαλκανίων και συνδέεται με όψεις της κοινωνικής δραστηριότητας εκείνης της εποχής .

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ :

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Οι ορισμοί αυτοί μεταφέρθηκαν στην μουσική για να δηλώσουν περισσότερο την διάκριση μεταξύ της "έντεχνης" μουσικής από την λαϊκή ή παραδοσιακή . Ως λαϊκό τραγούδι λέγεται εκείνο που είναι εναρμονισμένο στο ύφος της ελληνικής αστικής λαϊκής μουσικής, ιδιαίτερα της ελληνικής λαϊκής μουσικής .

ROCK ΚΑΙ POP:

ROCK ΚΑΙ POP Η rock εμφανίστηκε το 1950 στ ην Αμερική κ αι έχει ως βάση την τεχνοτροπία του Rhythm and Blues και το ρυθμό του r ο ck and roll τ ων Ηνωμένων Πολιτειών. Pop ονομάζεται ένα είδος μουσικής με το οποίο χαρακτηρίζονται ελαφριές μορφές ξένης μουσικής, ή αντίστοιχες ελληνικές δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα

H JAZZ MOYΣΙΚΗ:

H JAZZ MOY ΣΙΚΗ Με τον όρο τζαζ αναφερόμαστε στο μουσικό είδος που αποτέλεσε εξέλιξη της λαϊκής αμερικανικής μουσικής κατά τον 19ο αιώνα, με αφρικανικές καταβολές. Περιλαμβάνει αρκετά μουσικά είδη που στηρίχτηκαν σε ένα κοινό σκεπτικό κατασκευής, τον μερικό ή και ολικό αυτοσχεδιασμό.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ :

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η μουσική είναι μια τέχνη που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και για πολλούς είναι η ζωή τους. Κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι που ακούν και απολαμβάνουν την μουσική.