Бондар natasha

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 6:

" Способи створення в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку "

Слайд 6:

Сучасний урок - це твір мистецтва , де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості дитини

Слайд 6:

Поради і рекомендації вчителям з учнями розмовляй спокійно, не підвищуй голос, зважуй кожне ска­зане слово, кожну фразу, висловлюйся чітко, точно, лаконічно; поважай свою людську і професійну гідність, не дозволяй відносно учнів грубощів, образ, інших недостойних засобів «впливу»; аби заспокоїти учнів і привернути їхню увагу, не підвищуй голос, а, навпаки, краще знизь тональність і тим самим ти досягнеш бажаного. Різка манера поведінки викликає негативну реакцію учнів; зауваження учням роби у лагідному, навіть дещо гумористичному тоні. Це підвищить твій авторитет і викличе повагу вихованців; створи навколо себе ділову атмосферу, наставляючи і консультуючи учнів з питань, пов'язаних із засвоюваним ними матеріалом, не залишай жодного з них нерозв'язаним;

Слайд 6:

спілкуйся із школярами барвис­тою мовою, говори грамотно. Це має для них неабияке значення. Адже твої помилки учні запам'ятовують надо­вго і глузують з них, а це не додає авторитету; будь пропагандистом фізичної культури і спорту, здорового спосо­бу життя, адже для багатьох учнів саме вчитель фізичної культури — взірець для наслідування. Тож стань ним! показуй вправи точно, без поми­лок з паралельним поясненням ло­гіки і взаємозв'язку її елементів; навчаючи, прояви різнобічність знань з педагогіки і психології, анатомії та фізіології, біомеханіки, му­зики та інших гуманітарних дисцип­лін, не забувай про своє постійне духовне збагачення! будь для учнів «психологічним донором», віддаючи їм повсякчас частину своїх знань і свого серця; волій до евристичного навчання, тоб­то вчи так, аби учень, оволодівши складним рухом чи вправою, не по­мітив твого втручання. Адже це є найвищою майстерністю! !

Слайд 6:

кожен урок насичуй інструкту­ванням учнів, спрямованим на фізичне самовдосконалення в домаш­ніх умовах; ніколи не виставляй оцінку за весь урок, бо це оцінка ні за що, оцінюй виконання конкретного руху чи вправи; оцінку завжди вмотиво­вуй та оголошуй її перед усім кла­сом: правильне оцінювання знань, умінь і навичок школярів має вели­чезний виховний ефект; використовуй усі методи навчан­ня: розповідь, показ і вправляння; регулюй фізичне навантаження на уроці за ЧСС (частотою серцевих скорочень), дотримуй гігієнічних вимог до його організації, вимагай від школярів дотримування особис­тої і громадської гігієни; не забувай про диференційова­ний підхід до своїх вихованців; ураховуй їхні статеві та індивідуальні особливості; Будь Учителем не за дипломом, а за покликанням

Слайд 6:

  Нехай учитель поспішає до дітей,радіє кожній зустрічі з ними,тоді й діти поспішатимуть у школу і радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем Ш.Амонашвілі

authorStream Live Help