02_Проектна робота як засіб формування плюрилінгвальної компетенці

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Американський педагог і філософ. Засновник методу проектів. Джон Дьюї (1859 - 1952)

П р о е к т:

П р о е к т Проект -- (у перекладі з латинської “кинутий вперед” ) означає план, задум організації, влаштування, заснування будь – чого, тобто прообраз якого небудь об’єкта, виду діяльності тощо.

П р о е к т:

П р о е к т В Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (2003) як один із провідних підходів до навчання мов проголошено принцип плюрилінгвізму.

Плюролінгвістичний метод:

Плюролінгвістичний метод Згідно плюрилінгвального підходу для учнів більш важливим, ніж знання окремих мов, виступає індивідуальний мовний досвід, в якому мови не сприймаються як окремі розумові блоки, а формують загальну множинну комунікативну компетенцію , в якій перша/рідна мова, друга мова й іноземні мови переплітаються і взаємодіють.

Метод проектів:

Метод проектів Проектний метод у компетентнісно-спрямованій освіті — це засіб, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетентностей і самостійності учня в досягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал.

М е т а::

М е т а: стимулювання інтересу учнів до визначеної проблеми; оволодіння необхідними знаннями і навичками; організація проектної діяльності щодо вирішення проблеми для практичного застосування отриманих знань; навчити дітей самостійно мислити; знаходити і вирішувати проблеми, використовуючи для цього знання з різних галузей; прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв'язання проблеми; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Дидактичні принципи::

Дидактичні принципи: принцип взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку; принцип гуманізації; принцип науковості; принцип оптимізації; принцип мотивації навчально- пізнавальної діяльності учнів; принцип активності, свідомості та самостійності учнів.

Типологія проектів:

Типологія проектів за діяльністю дослідницький пошуковий творчий рольовий прикладний інформаційний за тривалістю короткостроковий середньостроковий довгостроковий за змістом монопредметний міжпредметний надпредметний за контактом внутрішній зовнішній міжнародний . за кількістю учасників індивідуальний парний груповий

Етапи роботи :

Етапи роботи Проблема Планування Пошук інформації Продукт Презентація Портфоліо (Пуліна А.О.) 6 – “П”

Структура проекту:

Структура проекту 1. Назва проекту. 2. Актуальність проблеми, наукове обґрунтування. 3. Мета проекту. 4. Завдання проекту. 5. Етапи , термін реалізації проекту. 6. Забезпечення проекту. 7. Перелік основних заходів. 8. Очікуванні результати. 9. Система контролю за ходом виконання.

Параметри оцінювання проекту:

Параметри оцінювання проекту Актуальність і адекватність теми. Оригінальність розв’язання проблеми. Використання засобів зворотнього зв’язку. Використання власних матеріалів. Колективний характер рішень. Оформлення, дизайн. Використання ІКТ. Орієнтація учня на успіх. Лаконічність і аргументованість захисту.

Розподіл на групи::

Розподіл на групи: Варто зауважити, що учні будь-якого віку з цікавістю, наполегливістю й натхненням створюють проектні презентації. Вважаю ефективним під час реалізації проекту розподілити обов’язки у кожній групі так: збирач інформації; графічний дизайнер; головний редактор.

Обов’язки динамічної групи::

Обов ’ язки динамічної групи: Далі кожен учень починає працювати над своїм завданням. Збирач інформації добирає відповідний теоретичний матеріал. Графічний дизайнер добирає малюнки, якщо потрібно, сканує малюнки чи фото та обробляє їх у програмі «Р hotoshop », систематизує малюнки та відповідає за естетичний вигляд проекту. Головний редактор відповідає за процес підготовки проекту та за його презентацію. У захисті проекту беруть участь усі члени динамічної групи.

Роль вчителя у проектній роботі::

Роль вчителя у проектній роботі: Працюючи над проектом, намагаюся підтримувати, допомагати з ідеями, радити щодо вирішення проблемного запитання, рекомендую джерела інформації. Я підтримую думку, що проектна робота — це вдалий метод розвитку креативності учнів, спосіб залучення їх до дослідницької, по­шукової роботи, чудова можливість спонукати дітей до експерименту, знаходження нових шляхів розв'язання проблем, адже…

Роль вчителя у проектній роботі::

Роль вчителя у проектній роботі: «знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість; і знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість».

Дорогі вчителі іноземної мови!:

Дорогі вчителі іноземної мови! Довіртеся своїм учням, дайте їм можливість творчого підходу до вивчення мови. І ви не втомитеся дивуватись все новим і новим ідеям та невеличким “шедеврам”. Творчих успіхів та натхнення Вам та Вашим учням!

Презентацію підготувала::

Презентацію підготувала: Змунчилова І.С. (м.Миколаїв ЗОШ №57 ім. Тараса Григоровича Шевченка)

Thank you!:

Thank you!