01_Проектна діяльність в початковій школі

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Проектна діяльність молодших школярів

Метод проектів - :

Метод проектів - одна з конкретних можливостей використовувати життя для досягнення виховних та навчальних цілей.

Що дають проектні технології учням початкової школи?:

Що дають проектні технології учням початкової школи? Випускники школи І ступеня Адаптуються у змінних життєвих ситуаціях Критично мислять Вміють працювати з інформацією Комунікабельні

Навчальний проект з точки зору учителя::

Навчальний проект з точки зору учителя: це дидактичний засіб, що дозволяє вчити проектуванню, тобто цілеспрямованій діяльності по знаходженню способу вирішення проблеми шляхом вирішення завдань; це завдання для учнів, сформульовані у вигляді проблеми, їх цілеспрямована діяльність; це форма організації взаємодії учнів з учителем Це результат діяльності,як знайдений ними спосіб вирішення проблеми проекту.

Навчальний проект з точки зору учня::

Навчальний проект з точки зору учня : це можливість робити щось цікаве самостійно , в групі або самому, максимально використовуючи свої можливості ; це діяльність , що дозволяє проявити себе, спробувати свої сили , застосувати свої знання , принести користь і показати публічно досягнутий результат; це діяльність , направлена на вирішення цікавої проблеми .

Плануючи проект, учитель повинен визначитися::

Плануючи проект, учитель повинен визначитися : - чи відповідає діяльність, запланована проектом, віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку; Учень початкової школи (6—10 років) може зосереджувати увагу на одному предметі чи виді діяльності протягом 5–10 хвилин. • чи мають учні необхідний досвід виконання проектної роботи; • чи ретельно сплановані етапи проекту (що будуть робити учні та якого результату досягнуть на кожному етапі); • як запланований проект відповідає програмовим вимогам; • яким мав би бути кінцевий результат; • чи досягнуть діти необхідного рівня знань із навчального предмета (а також чи будуть досягнуті потрібні результати у кожному з вимірів проектної діяльності).

Проект – це “п’ять П”:

Проект – це “ п ’ ять П” Проблема Проектування ( планування ) Пошук інформації Продукт Презентація

У проектній діяльності молодших школярів можна виділити наступні етапи, що відповідають навчальній діяльності: :

У проектній діяльності молодших школярів можна виділити наступні етапи , що відповідають навчальній діяльності : - мотиваційний - організаційний - інформаційно-операційний - рефлексивно-оцінювальний

Ступінь активності учнів і вчителя на різних етапах проекту:

Ступінь активності учнів і вчителя на різних етапах проекту

Класифікація проектів за комплексністю:

Класифікація проектів за комплексністю Монопроекти проводяться, як правило, в рамках одного предмету або однієї області знань. Міжпредметні проекти виконуються виключно в позаурочний час і під керівництвом декількох фахівців з різних галузей знань.

Класифікація проектів за тривалістю::

Класифікація проектів за тривалістю: Міні – проекти Короткострокові проекти Тижневі проекти Довготривалі проекти

Ризик проектної технології:

Ризик проектної технології існує небезпека переоцінити результат проекту і недооцінити його процес; при виконанні дослідницько го проекту – перетворення його на реферат; реалізація виховних завдань в ході проектної діяльності; недостатня розробленість методик проектної діяльності; надмірне використання«методу проектів» за рахунок інших технологій та методів навчання;

Позитивне в проектній технології:

Позитивне в проектній технології - ввійшовши в єдиний з Європою освітній простір, ми не можемо залишатися осторонь і від західних методів педагогіки; самостійний вибір теми проектно-дослідницької діяльності; вибір рівня складності діяльності в рамках проекту; індивідуальний маршрут пізнання; формування ключових компетентностей.

Slide15:

ПАМ ’ ЯТАЙТЕ! Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові , але школи різні , тому що різні вчителі . Школа - це передусім учитель. Особистість учителя - наріжний камінь виховання . Учитель готується до гарного уроку все життя ... Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці . В.О. Сухомлинський

Slide16:

Дякую за увагу!