презентація

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

«Мені доводиться розподіляти свій час між політикою і рівняннями. Проте рівняння, на мою думку, значно важливіші, бо політика існує тільки для даного моменту, а рівняння будуть існувати вічно» А. Ейнштейн. :

«Мені доводиться розподіляти свій час між політикою і рівняннями. Проте рівняння, на мою думку, значно важливіші, бо політика існує тільки для даного моменту, а рівняння будуть існувати вічно» А. Ейнштейн.

PowerPoint Presentation:

використання знань при вивченні аналогічної теми: «Розв’язування дробово-раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних»; використання знань до розв’язування задач; використання знань при виконанні домашньої роботи та тематичного оцінювання; підготовка до державної підсумкової атестації у 9 класі; використання знань у старших класах.

PowerPoint Presentation:

Рівнянням називається рівність, яка містить .... Коренем рівняння називається значення змінної, при якому рівняння перетворюється у…. Розв’язати рівняння – означає знайти всі його корені або довести, …. Рівняння , які мають одні й ті самі корені, називаються….

PowerPoint Presentation:

Рівняння, ..., також вважають рівносильними. Значення змінних, при яких вираз має зміст, називають ... значеннями змінних. Рівняння, ліва і права яких є раціональними виразами, називаються…. Дріб дорівнює нулю, якщо його чисельник ... нулю, а знаменник... н улю.

PowerPoint Presentation:

Вказати корені рівнянь: а) (х-1) (х+1)=0; х =1; х = -1 б) | х | =1; х =1; х = -1 в) | х-1 | =2; х = 3; х = - 1 г) х+5=5+х; х – будь-яке число

PowerPoint Presentation:

д) х+5=х-3; немає розв ’ язк і в е ) х 2 -4=0; х = 2; х = - 2 є) 2х 2 -6х=0; х = 0; х = 3

PowerPoint Presentation:

Назвати серед даних рівнянь рівносильні: а) 2х+5=10 і 4х=10; б) х+5=3 і х+5=-3 в) х-1=х+2 і 0х=6; г) -3х=9 і -4х=-12; д) 6х-1=2х+3 і 0,2х=0,2; е) 3х-1=8 і 2х+4=х+7; є) | х | =2 і (х -2)(х+2)=0.

PowerPoint Presentation:

Знайдіть область визначення функцій, заданих формулами: а) у=3х+1 е) у= б) у= є) у= в) у=х 3 +1 ж) у= г) у= д) у=

PowerPoint Presentation:

Перевірка домашнього завдання: №205(1;3;6) рівносильні, корінь: х = 8 3) нерівносильні, корінь І рівняння: х = 5 корні ІІ рівняння: х = 0; х = 5 6) рівносильні, корінь: будь-яке число

PowerPoint Presentation:

№208 (2,5,7,8) 2) Немає коренів 5) х = 4 7) х = 6 8) х – будь-яке число, крім - 0, 5

PowerPoint Presentation:

Домашнє завдання. №213(2, 3), 216.

PowerPoint Presentation:

Іван Айвазовський та його картини

Дякую за урок!:

Д якую за урок!

authorStream Live Help