PAARALAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

group 4

Comments

Presentation Transcript

PAARALAN SA LIPUNAN:

PAARALAN SA LIPUNAN

Layunin Sa Lipunan:

Layunin Sa Lipunan .. ito ang nagbibigay edukasyon sa mamamayan upang pataasin ang kanilang kaalaman . dito nag uumpisa ang pag-unlad ng bawat mamamayan na siya ring ikauunlad ng lipanang ginagalawan ... :)  

Kontibusyon Sa Lipunan:

Kontibusyon Sa Lipunan .. Nakatutulong ito para umunlad ang ating lipunan . Dahil kapag nakapagtapos ang mga kabataan maaari silang makakuha ng trabaho batay sa nakuhang kurso nila . At kapag nagkatrabaho sila maaari silang makapagbayad ng buwis para sa ating bansa na siya ring gagamitin upang makapagpatayo ng mga paaralan , klinika , ospital at iba pa

Tungkulin Nito Sa Kasalukuyan:

Tungkulin Nito Sa Kasalukuyan ito ang nagbibigay edukasyon sa mamamayan upang pataasin ang kanilang kaalaman . dito nag uumpisa ang pag-unlad ng bawat mamamayan na siya ring ikauunlad ng lipanang ginagalawan ...

Kalagayan Sa Bansa:

Kalagayan Sa Bansa .. Mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa edukasyon . Makikita ito sa mga naka -display na mga diploma at medal sa pader ng mga   batang nakakatapos sa nasabing bahay . Tinuturo din ng mga magulang na edukasyon ang tanging yaman na kanilang maipamamana na hindi mananakaw . Ang ganitong pagpapahalaga ay mauugat simula pa sa ating mga ninuno . Sinasabing ang lahat ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol ay marunong magbasa at magsulat sa kanilang dialekto

Slide6:

Makikita ito sa mayaman nating literatura at sa antas ng ating pagsulat na baybayin . Subalit nag- iba ito nang sakupin tayo ng mga Kastila . Mula sa pamamaraan ng ating mga katutubo , pinalitan nila ang pamamaraan ng pagkatuto ng mga alpabetong latin na buhat pa sa Europa na bago at iba sa ating mga ninuno . Naging limitado din ang mga nakakapag-aral dahil ang karamihan ng mga paaralan ay para lamang sa may kaya o di kaya ay sa mga lalaki . Tinituro din na may pagkasa-demonyo ang pamamaraan ng pagsulat at iba pang sinaunang kaugalian kaya unti-unti itong nabaon sa limot .

Slide7:

. Unti-unting kumonti ang marunong magbasa at magsulat sa wikang dayuhan na nagdulot upang tawagin tayong Indio ng mga Kastila . Nakita ng mga Amerikano ang mataas na pagpapahalaga natin sa edukasyon , kaya ginamit nila ito upang makuha ang loob ng mga Pilipino nang sakupin nila ang Pilipinas . Bukod sa pagkuha ng loob , nakuha din nila ang pagkontrol sa kaisipan sa pamamagitan ng pagtuturo na mas mainam ang kultura nila , ang lahat ng tungkol sa kanila na pinag-ugatan ng ating mabigat na problema hanggang sa ngayon na kolonyal na kaisipan . Nagpatayo sila ng maraming mga paaralan , mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo at kabilang na dito ang Unibersidad ng Pilipinas na itinayo noong 1908. Naging malapit din ang puso ng mga Pilipino sa mga unang gurong Amerikano na Thomasites . Unti-unti muling tumaas ang antas ng literacy ng mga Pilipino. Mas maraming Pilipino ang natuto sa pagdami ng mga paaralan at guro .

Slide8:

Subalit ang ginamit lamang na wika sa pagtuturo noon ay Ingles. Matapos ang digmaan , isa tayo sa may pinakamataas na antas ng literacy sa Asya , subalit katulad ng kaunlaran , naunahan tayo ng ating mga kalapit na bansa pagdating dito . Naungusan na tayo ng ating mga kapit-bahay tulad ng Thailand. Marahil isa sa malaking salik dito ay ang paraan ng pagtuturo sa mga bata . Simula pa noon, nakatali lang ang pagtuturo ng mga asignatura sa dalawang wika , Filipino at Ingles. Eh paano ang mga batang hindi gamay o sanay sa ganoong wika ? Mabuti na lamang at nasolusyunan ito ng K to 12 program subalit maliit ang bilang na 12 diyalekto na kabilang dito sa halos 170 diyalekto ng ating bansa .

Slide9:

Kasama na rin dito ang wika na ginagamit sa pagtuturo ng mga asignatura . Halimbawa , kaya maraming bata ang hindi nagugustuhan ang agham o matematika dahil di nila nauunawaan ang mga salitang ginagamit na nasa wikang Ingles. Hindi lahat ng mga Pilipino ay nakakaunawa sa wikang ito , at kung hindi nila nauunawaan ito , paano pa nila mauunawaan ang mga asignatura sa wikang iyon ? Sayang sapagkat marami ang nakaka -miss sa ganda ng math at science. Isama pa natin sa mga dahilan ang kakulangan ng gobyerno tulad ng kawalan ng sapat na upuan , aklat , silid-aralan at guro . Taon-taon na lang na sinasabi na matutugunan na daw . Ilang pasko na ang dumating pero wala . Kung sa bagay , mas mahalaga na mapayaman natin ang mga bulsa ng ating mga mahal na mga namumuno , kaysa sa unahin ang kapakanan ng edukasyon ng mga bata

Slide10:

Sa huli , kasama rin sa pagbaba ng antas ng literacy ang mga magulang at ang mismong bata . Maraming magulang ang busy sa kanilang mga hanap-buhay , ang ilan ay nasa ibang bansa samantala ang iba ay napapagod magbingo maghapon . Kaya maraming bata ang hindi na natuturuan na bumasa o sumulat ( pati turuan ng magandang asal ). Hindi na rin namo -motivate na mag- aral sapagkat di na rin nakakausap . May mga bata naman na di tinutulungan ang sarili . Hindi nagsikap matutunan ang dapat matutunan . Ang pinag-aaralan ay pagboboyfriend o girlfriend ng maaga na nauuwi sa maagang pagbubuntis . Sabi nga nila , di bale nang tamad , di naman pagod . Sa huli , sa kalagayan ng antas ng pagkatuto sa Pilipinas ay produkto ng mga sektor ng ating lipunan .  

Nakatutulong Ba Ito Sa Pagkamit Ng Layunin Ng Lipunan:

Nakatutulong Ba Ito Sa Pagkamit Ng Layunin Ng Lipunan Napakahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon sa buhay ng isang tao . Nakakatulong ito sa pagpapa-unlad ng sarili  at maging angkinabukasan . Nagpapalakas ito ng loob ng   isang tao para makipagsapalaran sa buhay . Nagpapatatag sa pagkatao para harapin ang mgapagsubok at matutong lumaban sa agos ng buhay . Madalas nating naririnig sa ating mga magulang na ang edukasyon lamang ang tanginilang maipapamana sa mga anak kaya pinapayuhan silang mag- aral   mabuti at magtapos sa pag-aaral . Ang   edukasyon daw angpamanang kailanman ay hindi mawawala sa tao  at hindi mananakaw ninuman .  

Slide12:

Ang Tungkulin Bilang mag- aaral .   Ikaw ngayon ay nasa high school na. nasa higit na malaking " mundo ". Mas marami kang natutunan sa mga bagay na iyong ginagawa . Sa bawat gawain na iyong natatapos , karagadagang karanasan at aral na iyong maiipon . mas nadadagdagan ang kabuluhan ng iyong buhay .   Ang High school ang pinakadinamikong yugto sa iyong buhay . Dito masusubok ang iyong mga kakayahan . Dito nakadapende kung ano ang mararating sa hinaharap . Tumingin ka sa malayong hinaharap pero gawin mo ang lahat ng iyong makakaya ngayon . Gamiting bagay ang mga sumusunod .               a. Mag- aral ng mabuti               b. magkaroon ng masidhing pagnanais na matuto               c. Pataasin ang mga marka               d. gamitin ang kakayahan sa komunikasyon nang buong husay               e. Pagyamanin ang kakayahn sa pag-iisip               f. matutong lutasin ang sariling mga suliranin               g. makilahok sa mga gawain sa paaralan  

: Bilang isang kabataan, paaano ka makakatulong sa pagpapa-unlad ng iyong pamayanan?:

: Bilang isang kabataan , paaano ka makakatulong sa pagpapa-unlad ng iyong   pamayanan ? Ang sanaysay na ito ay isinulat ni Josselle , 18, isang ALS Learner sa Maynila bilang paghahanda sa darating na A&E Test. Isa siyang working-student. Bilang Isang Kabataan : Ano ang Maitutulong Ko sa Aking Pamayanan ? Ang pamilya ang pinakamaliit na yunit sa   lipunan at ang estado ng bawat isa nito ay ang salamain ng kaunlaran ng isang pamayanan . Malinaw na sinasabi ng analohiynag ito na sa loob mismo ng ating tahanan magmumula ang inaaasam nating pag-unlad . Bawat miyembro ng isang pamilya ay mayroong mai-aambag para makamit ang kaunlaran . Ako bilang isang kabataan , ang aking maibabahagi ay limitado ngunit buong paniniwala kong ang mga ito ay magdudulot ng magaganda at pang- matagalang resulta sa hinaharap .

Slide14:

Sisikapin kong   maging masunurin at magalang na anak at mapag-mahal na kapatid . Tutulong rin ako   palagi sa mga gawaing-bahay . Naniniwala ako na sa ganitong kaisipan at gawain sa loob ng ating mga   tahanan nagsisimulang mahubog ang mga pangunahing sangkap sa isang maunlad na pamayanan , gaya ng diwa ng pagkakaisa at kapayapaan , at pagmamalasakit sa kapwa . Ang aking mga natutuhan sa loob ng tahanan at  paaralan ay aking isasabuhay sa lahat ng pagkakataon . Ako rin ay susunod sa mga batas at alituntunin na ipinatutupad sa aming pamayanan . Ako rin ay lalahok sa iba’t ibang proyekto sa aming pamayanan para sa lalo pang ikauunlad nito .  

Slide15:

Naniniwala ko   na ang kabataan ang pag-asa ng bayan , kaya ngayon pa lang ay sisimulan ko nang maging isang mabuting mamamayan . Magagawa ko   ito sa pamamagitan ng pag-aaral nang   mabuti , at pag-iwas sa bisyo o sa anumang masasamang gawain katulad ng sugal . Pipilitin ko rin maging isang mabuting huwaran sa mga kapwa ko kabataan . Lubos akong naniniwala na ang mga simple at maliliit na   paraan kong ito ay isang malaking kontribusyon sa pagpapa-unlad ng pamayanang aking kinabibilangan .

Prepared By::

Prepared By: HAZEL ASUGUI----MC VINCE YACO LYKA PAGDONSOLAN----ALEXIS ADIA ERICA MAE ALDOVINO----EUGENE JAMES ABANADOR ROSEANN ROSALES----MARK VINCENT SAUREZ REINNA ELLAINE YACO----

authorStream Live Help