El Relleu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

El relleu:

El relleu El relleu és el conjunt de característiques físiques d’un lloc determinat. Al estudiar el relleu parlarem de les muntanyes,els rius, les costes... tot el que defineix un paisatge.

SERRALADA:

SERRALADA És un conjunt de muntanyes que estan juntes i tenen característiques semblants.

PIC ó CIM:

PIC ó CIM És la part més elevada d’una muntanya

TURÓ :

Elevació no gaire alta de terreny. Una muntanya petita TURÓ

ALTIPLÀ :

ALTIPLÀ Elevació de terreny de superfície plana.

VOLCÀ :

Un volcà és una fissura de la terra per la qual surt magma (roca fosa) i gasos de l'interior. Aquest material s’acostuma a dipositar com si fos una espècie de muntanya VOLCÀ

VALL :

VALL Depressió, o enfonsament del terreny per on acostuma a passar el riu.

RIU:

RIU Corrent d’aigua que va a parar al mar, a un llac o a un altre riu.

DELTA :

DELTA Espai de terra que acostuma a ser triangular i que es fa a les desembocadures d’alguns rius amb les terres que el riu va arrossegant

AFLUENT :

AFLUENT És un riu que desemboca a un altre riu, no porta la seva aigua fins al mar.

LLAC:

LLAC Acumulació d’aigua dolça.

MAR:

Massa d’aigua salada que cobreix gran part de la superfície de la terra. MAR

CAP:

CAP Punta de terra que entra mar en dins

BADIA :

BADIA Entrada del mar a la costa

GOLF :

GOLF Porció de mar que entra a la terra

ILLA :

ILLA Porció de terra envoltada de mar per tot arreu

PENÍNSULA :

PENÍNSULA Porció de terra envoltada d’aigua gairebé per totes parts, però que té un tros de terra que l’uneix a un continent

ARXIPIÈLAG :

ARXIPIÈLAG Conjunt d’illes agrupades i amb característiques semblants

Què és???:

Què és??? altiplà vall i riu volcà turó

Què és???:

Què és??? serralada llac llac cim

I això ……….:

I això ………. altiplà riu delta afluents

I ara ho saps?:

I ara ho saps? llac mar illa volcà

I aixó què és…:

I aixó què és… península badia archipièlag golf