Gabriel García Márquez se loučí

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: neuveden

Comments

Presentation Transcript

GÉNIUS SE LOUČÍ:

Vítězný o blouk , Paříž G É NI US SE LOUČÍ

Gabriel García Márquez se stáhl z veřejného života ze zdravotních důvodů. Má rakovinu lymfatického systému a jeho stav se stále zhoršuje. :

osvětlená katedrála Notre Dame Gabriel García Márquez se stáhl z veřejného života ze zdravotních důvodů. Má rakovinu lymfatického systému a jeho stav se stále zhoršuje .

Slide3:

Pont des Artes za svítání Svým přátelům zaslal dopis na rozloučenou. Díky internet u jsme si ho mohli rozeslat .

Přečtěte si ho. Je krátký a skutečně dojímavý. Napsal ho jeden z nejskvělejších spisovatelů Latinské Ameriky naší doby.:

Conci e rgerie , bývalé vězení Přečtěte si ho. Je krátký a skutečně dojímavý. Napsal ho jeden z nejskvělejších spisovatelů Latinské Ameriky naší doby .

“Kdyby Bůh na chviličku pozapomněl, že jsem hadrová loutka a daroval by mi kus života, snažil bych se ten čas využít co nejlépe”:

náměstí Svornosti Pla ce de l a Concord e “ Kdyby Bůh na chviličku pozapomněl, že jsem hadrová loutka a daroval by mi kus života , snažil bych se ten čas využít co nejlépe ”

Možná bych neřekl všechno, co si myslím, ale dozajista bych si rozmyslel, co říct. :

Pla ce de l a Concord e se probouzí M o žná bych neřekl všechno, co si myslím , ale dozajista bych si rozmyslel, co říct .

Slide7:

Pa říž od Louvr u Věcem bych přikládal hodnotu ne podle toho, co stojí, ale podle toho, co znamenají.

Spal bych málo a více bych snil. Mám zato, že když zavřeme oči, každou minutou ztrácíme šedesát vteřin světla.:

odraz průčelí domů na Quai de Bo u rb o n Spal bych málo a více bych snil. Mám zato, že když zavřeme oči, každou minutou ztrácíme šedesát vteřin světla .

Pokračoval bych v chůzi, když se ostatní zastaví. Probouzel bych se, když ostatní budou spát. .:

léčivý pramen Lu ce mbur ské zahrady Pokračoval bych v chůzi, když se ostatní zastaví. Probouzel bych se, když ostatní budou spát . .

Slide10:

Pa říž v měsíčním svitu Kdyby mi Bůh daroval kousíček života , nosil bych prostý šat. Vystavoval bych se prudkému sl unci a obnažoval nejen své tělo , nýbrž i duši.

Dokázal bych lidem, jak se mýlí, když se domnívají, že ve stáří nemohou milovat. Nevědí totiž, že zestárli, protože milovat přestali.:

For um de s Halles Dokázal bych lidem, jak se mýlí, když se domnívají, že ve stáří nemohou milovat. Nevědí totiž, že zestárli, protože milovat přestali.

Dítěti bych dal křídla, avšak nechal bych je, aby se samo naučilo létat.:

radnice H ô tel de Ville Dítěti bych dal křídla, avšak nechal bych je, aby se samo naučilo létat.

Slide13:

nábřeží, v černobílé Staré lidi bych naučil, že smrt nepřichází, když zestárneme , ale když zapomeneme.

Tolika věcem jsem se od vás, lidičky, naučil…. Každý chce žít na vrcholku hory a nechápe, že skutečné štěstí spočívá v tom, JAK ji zdolává, když stoupá.:

Francouzský i nstitut T olika věcem jsem se od vás , l idičky, naučil …. Každý chce žít na vrcholku hory a nechápe, že skutečné štěstí spočívá v tom, JAK ji zdolává, když stoupá .

Naučil jsem se, že když novorozeně poprvé sevře do pěstičky prst svého táty, lapí ho tak navždy.:

Franc ouzský institut & Nový most Pont Neuf Naučil jsem se, že když novorozeně poprvé sevře do pěstičky prst svého táty, lapí ho tak navždy .

Slide16:

pohled z mostu de s Artes za svítání Naučil jsem se, že člověk smí na jiného shlížet shora pouze tehdy, když mu pomáhá postavit se na nohy .

Je tolik věcí, kterým jsem se od vás naučil, avšak mnoho mi již neposlouží, neboť až mne uloží do té bedny, budu bohužel umírat.:

Lu c embur ská zahrada Je tolik věcí, kterým jsem se od vás naučil, avšak mnoho mi již neposlouží , neboť až m n e uloží do té bedny , budu bohužel umírat.

Říkej vždy, co cítíš, a konej tak, jak myslíš.:

rameno Sein y z ostrova St . L ou is Říkej vždy, co cítíš, a konej tak, jak myslíš.

Slide19:

spící město Kdybych věděl, že se dnes naposledy dívám, jak spíš, stiskl bych tě v objetí a v modlitbách byl prosil Boha, abych směl chránit tvou duši .

Vědět tak, že mi zbývá pár minut, řekl bych ti do očí „mám tě rád” a bláhově bych nepředpokládal, že to víš.:

pohled ze zahrady na ulici Rivoli Tuileries Vědět tak, že mi zbývá pár minut, řekl bych ti do očí „mám tě rád ” a bláhově bych nepředpokládal, že to víš .

Vždy přijde nové ráno a život nám dá další šanci. Pokud se mýlím a zbývá jen ten dnešní den, rád bych ti řekl, jak moc tě mám rád a že na tebe nikdy nezapomenu.:

Montmartre Vždy přijde n ové ráno a život nám dá další šanci. Pokud se mýlím a zbývá jen ten dnešní den , rád bych ti řekl, jak moc tě mám rád a že na tebe nikdy nezapomenu.

Zítřek nemá jistý nikdo, ať mladý či starý. Dnes jsi možná naposledy s těmi, které miluješ. Nečekej na nic, protože nebude-li žádné zítra, litoval/a bys, že sis neudělal/a čas na úsměv, objetí, políbení. A žes jim nestihl/a splnit poslední přání.:

osvětlené ulice Saint-Eustache & Verrerie Zítřek nemá jistý nikdo, ať mladý či starý . Dnes jsi možná naposledy s těmi, které miluješ . Nečekej na nic, protože nebude-li žádné zítra , litoval/a bys, že sis neudělal/a čas na úsměv , objetí, políbení. A žes jim nestihl/a splnit poslední přání.

Buď nablízku těm, které miluješ. Opakuj jim, jak moc je potřebuješ. Měj je rád/a a chovej se k nim hezky. Udělej si čas na to, abys řekl/a „mrzí mě to”, „odpusť”, „prosím tě”, „děkuji“ a všechna slova lásky, která znáš.:

Î l e de la Cité z přístavu Kyriad Buď nablízku těm, které miluješ. Opakuj jim , jak moc je potřebuješ. Měj je rád/a a chovej se k nim hezky. Udělej si čas na to, abys řekl/a „mrzí mě to ”, „odpusť ” , „ p rosím tě ” , „děkuji“ a všechna slova lásky, která znáš .

Nikdo na tebe nebude vzpomínat pro to, co sis myslel/a vskrytu. Žádej Pána, ať ti dá sílu a moudrost, abys své myšlenky sdělil/a.:

Notre - Dame z mostu l´ Archev e ch e N ikdo na tebe nebude vzpomínat pro to, co sis myslel/a vskrytu. Žádej Pána, ať ti dá sílu a moudrost, abys své myšlenky sdělil/a .

Prokazuj přátelům a svým nejdražším, jak moc ti na nich záleží.:

rameno Sein y z ostrova St . Louis Prokazuj přátelům a svým nejdražším, jak moc ti na nich záleží .

POŠLI TO VŠEM, KTERÉ MÁŠ RÁD/A KTERÝM CHCEŠ TÍM NĚCO ŘÍCT:

Pohled na La D é fen se POŠLI TO VŠEM, KTERÉ MÁŠ RÁD/A KTERÝM CHCEŠ TÍM NĚCO ŘÍCT

Neuděláš-li to dnes, bude zítřek stejný jako včerejšek. JE TO TVOJE VOLBA:

spodní část Eiffelovky Neuděláš-li to dnes, bude zítřek stejný jako včerejšek. JE TO TVOJE VOLBA

A neuděláš-li to nikdy, také se nic nestane.:

Pa říž v dešti A neuděláš-li to nikdy, také se nic nestane.

Slide29:

Conciergerie a náměstí Châtelet

Tobě, upřímně a s láskou:

most Alexandr a III . Tobě, upřímně a s láskou

Doufám, že se ti to bude líbit. Moc bych si to přál.:

ulice Pokání Quai de Bourbon Doufám, že se ti to bude líbit. Moc bych si to přál. Gabriel García Márquez music: Charles Aznavour — Hier encore

authorStream Live Help