Vánoční koledy z Brna (2012)

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Milan | hudba: Karel Gott — Introdukce, Karel Gott + Bambini di Praga — Zní nad Betlémem Gloria, Hradišťan — Koleda nám nastala, Hradišťan — Ten vánoční čas

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

(________________________________________________________________ Pozn.: Doposlouchejte – celý program koled trvá necelých 6 minut Poslední koleda : Hradišťan- Ten vánoční čas V á n o č n í k o l e d y z B r n a

PowerPoint Presentation:

Karel Gott

PowerPoint Presentation:

Vánoce v Čechách i na Moravě byly vždycky provázeny zpěvem vánočních koled. Jako vánoční přání -malý výběr z koled, tak. jak je interpretoval Karel Gott a Hradišťan (vedený Jiřím Pavlicou) doplněný o Bambini di Praga. (Použity koledy, uvolněné k reprodukci!) Doprovodné obrázky - reprodukce obrázků Josefa Lady. Přeji Vám příjemný poslech! ______________________________________ Technická poznámka – Ruční posun doprovodných obrázků, obrázky i hudba - staženo z internetu, doporučuji nechat doznít směs koled i po posledních obrázcích !

PowerPoint Presentation:

T y n e j h e z č í, s p o k o j e n é V á n o c e, a h o d n ě z d r a v í d o r o k u 2 0 1 3 p ř e j e M i l a n . (_

PowerPoint Presentation:

K O N E C ! Pozn.: Nevypínejte ! Doposlouchejte – celý program koled trvá necelých - 6 minut !!! Poslední koleda : Hradišťan- Ten vánoční čas

authorStream Live Help