Maria, věděla jsi - Vánoční přání - Věř

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Martha

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Copyright © 2007 Tommy's Window. All Rights Reserved Zapněte reproduktory! Tommy's Window Slideshow Tento snímek je automaticky načasován se zpěvem. Neklikejte pro výměnu snímků, prostě je nechte promítat. Maria, věděla jsi…

PowerPoint Presentation:

Maria, věděla jsi… že tvé dítě – chlapec bude jednoho dne kráčet po vodě?

PowerPoint Presentation:

Věděla jsi… že tvé dítě – chlapec spasí naše syny a dcery?

PowerPoint Presentation:

Věděla jsi… že tvé dítě – chlapec přišel, aby nás obnovil?

PowerPoint Presentation:

To dítě, které jsi vodila, bude brzy vodit tebe.

PowerPoint Presentation:

Maria, věděla jsi… že tvé dítě – chlapec vrátí zrak slepému muži?

PowerPoint Presentation:

Věděla jsi… že tvé dítě – chlapec utiší svou rukou bouři?

PowerPoint Presentation:

Věděla jsi… že tvé dítě – chlapec se procházel tam, kde kráčeli andělé?

PowerPoint Presentation:

Když jsi líbala své malé dítě, líbala jsi tvář Boha.

PowerPoint Presentation:

Tak vzal část svého srdce a zformoval dokonalou odpověď. Potom tuto odpověď poslal do světa. A tato odpověď je nazývána Bůh se díval do každého lidského srdce které stvořil a všechna srdce přicházela a On hned věděl, co potřebují. JEŽÍŠ!

PowerPoint Presentation:

Slepí vidí, hluší slyší, a mrtví vstávají z mrtvých. Chromí chodí, němí mluví, chvály o Beránkovi.

PowerPoint Presentation:

Maria, věděla jsi… že tvé dítě – chlapec je Pánem všeho stvoření?

PowerPoint Presentation:

Věděla jsi… že tvé dítě - chlapec bude jednoho dne řídit národy?

PowerPoint Presentation:

Věděla jsi… že tvé dítě – chlapec je pravý Boží Beránek?

PowerPoint Presentation:

Toto spící dítě které chováš, je ten velký „JÁ JSEM“

PowerPoint Presentation:

„Navštívil nás vycházející z výsosti, aby osvítil ty, kteří sedí ve tmách a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ Lukáš 1:78-79 www.tommyswindow.com Pro více z Power Pointu navštiv stránku: Prožijte nádherné vánoce Píseň: “Mary, did you know?” Verše a hudba: M. Lowry and B. Greene. Zpívá: Riba Mc Entire

authorStream Live Help