ANG LINGGWISTIKA AT ANG GURO NG WIKA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ANG LINGGWISTIKA AT ANG GURO NG WIKA

PowerPoint Presentation:

PANIMULA Sa Pagtuklas ng karunungan , napakahalaga ng magiging tungkulin ng Linggwistika sa pagpapakadalubhasa ng isang indibidwal upang lumawak ang pananaw at magbukas ang kaalaman upang matuto sa takbo ng buhay sa ginagalawang daigdig ng isang tao .

PowerPoint Presentation:

Ama ng Linggwistikang Pilipino DR. CECILIO LOPEZ

PowerPoint Presentation:

Ano ba ang Linggwistika

PowerPoint Presentation:

Ang Linggwistika ay ang pagsasaalang-alang at paggamit ng mga maagham na paraan sa pag-aaral at pagsusuri ng wika . KAHULUGAN NG LINGGWISTIKA

Maagham na paraan sa pagtuklas ng impormasyon at kaalaman tungkol sa wika.:

Maagham na paraan sa pagtuklas ng impormasyon at kaalaman tungkol sa wika .

Ang maagham na paraan ay nagdaraan sa hindi kukulangin sa limang proseso, tulad ng mga sumusunod::

Ang maagham na paraan ay nagdaraan sa hindi kukulangin sa limang proseso , tulad ng mga sumusunod :

:

Paraan ng pagsasama-sama ng mga tunog upang bumuo ng pantig , Paraan ng pagsasama-sama ng mga pantig upang bumuo ng salita , 1. PROSESO NG PAGMAMASID

PowerPoint Presentation:

Paraan ng pagsasama-sama ng mga salita upang bumuo ng pangungusap Pagbabagu-bago ng tunog o mga tunog dahil sa impluwensya ng kaligiran at iba pa.

2.Ang proseso ng pagtatanong. :

2.Ang proseso ng pagtatanong . Ang tinatangka lamang itanong ng isang linggwista ay ang mga tanong na masasagot niya sa pamamagitan ng maagham na paraan .

3.Ang proseso ng pagklasipika. :

3. Ang proseso ng pagklasipika . Maiayos ang bunga ng kanyang pananaliksik o pagsusuri sa isang sistematikong paraan .

4.Ang proseso ng paglalahat. :

4 .Ang proseso ng paglalahat . Ang proseso ng pagklasipika ay dapat humantong sa pagbuo ng nasabing mga abstraksyon ayon sa naging resulta o kinalabasan ng obserbasyon at pagsusuring isinagawa sa mga datos .

5. Ang proseso ng pagberipika at pagrebisa. :

5. Ang proseso ng pagberipika at pagrebisa . Ang anumang paglalahat , hipotesis , teorya at prinsipyo , mga tuntunin o batas na nabuo ng isang linggwista ay kailangang patuloy na mapailalim sa pagsubok upang ma modipika o marebisa kung kailangan .

Kahalagahan ng Linggwistika sa guro ng wika.:

Kahalagahan ng Linggwistika sa guro ng wika .

PowerPoint Presentation:

Ano ba ang nagagawa ng isang linggwista na hindi nagagawa ng isang karaniwang guro ? Ano ba aNg nagiging pakinabang sa linggwista ng isang guro ng wika ?

Prinsipal na paraan:

Prinsipal na paraan Literatura o Panitikan Gramatika o Balarila

Ang Linggwistika sa Paglinang sa Wikang Pilipino:

Ang Linggwistika sa Paglinang sa Wikang Pilipino

Ang pagpaplano at paggawa ng mga patakarang pangwika.:

Ang pagpaplano at paggawa ng mga patakarang pangwika . Paano mapangangalagaan ang mga wika ng pook na kinatataniman na tunay na kulturang pilipino .

PowerPoint Presentation:

Papaano mapauunlad ang wikang pilipino bilang isa sa mga tatak at kasangkapan natin sa pag-uugnayan bilang isang malayang lahi . Papapaano mapananatili ang ingles bilang wikang tulay natin sa pagdukal ng karunungan at pakikipag-ugnayang pandaigdig .

Sa paghahanda ng mga kagamitang panturo :

Sa paghahanda ng mga kagamitang panturo EDPITAF (EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS IMPLEMENTING TASK FORCE)

PowerPoint Presentation:

Ang pagkakaroon ng guro ng kaalaman at malawak na pananaw sa kalikasan ng wika .

PowerPoint Presentation:

SALAMAT SA KOOPERASYON

PowerPoint Presentation:

IT IS A FREE COUNTRY YOU CAN DO WHAT YOU WANT

authorStream Live Help