ált.kvm

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Általános környezetvédelmi ismeretek : 

Általános környezetvédelmi ismeretek

Alapvető előírások: - 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya - 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól - 1978. évi törvény a Büntető Törvénykönyvről - Természetvédelem, élővilág védelem - Hulladékgazdálkodás - Víz- és talajvédelem - Levegőtisztaság védelem - Zaj- és rezgésvédelem - Radioaktív környezetszennyezés : 

Alapvető előírások: - 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya - 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól - 1978. évi törvény a Büntető Törvénykönyvről - Természetvédelem, élővilág védelem - Hulladékgazdálkodás - Víz- és talajvédelem - Levegőtisztaság védelem - Zaj- és rezgésvédelem - Radioaktív környezetszennyezés Környezetvédelem jogi területei

Slide 3: 

1995 2000 2005 Uniós csatlakozás elektronikai termékek, roncsautók Jogharmonizáció OHT Visszavételi és hasznosítási kötelezettség (csomagolási hulladék) Hulladékgazdálkodási törvény A hulladékgazdálkodás szabályozásának jelentősebb eseményei 2004 Termékdíj törvény 2002 2003 elemek, akkumulátorok, gyógyszerhulladékok HIR Btk. módosítás

KörnyezetkárosításBtk. 280. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módona) veszélyezteti,b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre,c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre,bűntettet követ el, és aza) pontban meghatározott esetben három évig, b) pontban meghatározott esetben öt évig, c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki személyes használatra szolgáló mennyiséget meghaladó, ózonréteget károsító anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azt forgalomba hozza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. : 

KörnyezetkárosításBtk. 280. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módona) veszélyezteti,b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre,c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre,bűntettet követ el, és aza) pontban meghatározott esetben három évig, b) pontban meghatározott esetben öt évig, c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki személyes használatra szolgáló mennyiséget meghaladó, ózonréteget károsító anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azt forgalomba hozza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. BTK. és a környezetvédelem

Környezetkárosítás(3) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, az (1) bekezdés b) pontja esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel,c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(4) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés első és második fordulata esetén az elkövető nem büntethető,az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az első fokú ítélet meghozataláig a cselekménye által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezetet helyreállítja.(5) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. : 

Környezetkárosítás(3) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, az (1) bekezdés b) pontja esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel,c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(4) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés első és második fordulata esetén az elkövető nem büntethető,az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az első fokú ítélet meghozataláig a cselekménye által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezetet helyreállítja.(5) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. BTK. és a környezetvédelem

TermészetkárosításBtk. 281. § (1) Akia) fokozottan védett élő szervezet egyedét,b) védett élő szervezet egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelete A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. : 

TermészetkárosításBtk. 281. § (1) Akia) fokozottan védett élő szervezet egyedét,b) védett élő szervezet egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelete A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. BTK. és a környezetvédelem

Természetkárosítás(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, akia) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi területet, különleges természet-megőrzési területet, vagy annak jelölt területet, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területet, vagy annak jelölt területet, vagyb) védett1. természeti területet,2. barlangot,3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja. : 

Természetkárosítás(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, akia) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi területet, különleges természet-megőrzési területet, vagy annak jelölt területet, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területet, vagy annak jelölt területet, vagyb) védett1. természeti területet,2. barlangot,3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja. BTK. és a környezetvédelem

Természetkárosítás (3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, haa) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetkárosítás a fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, hogy az elpusztított fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét, c) pontban meghatározott természetkárosítás a Magyarországon védetté, illetve fokozottan védetté nem nyilvánított élő szervezet adott állományának fennmaradását veszélyeztető pusztulását okozza, : 

Természetkárosítás (3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, haa) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetkárosítás a fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, hogy az elpusztított fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét, c) pontban meghatározott természetkárosítás a Magyarországon védetté, illetve fokozottan védetté nem nyilvánított élő szervezet adott állományának fennmaradását veszélyeztető pusztulását okozza, BTK. és a környezetvédelem

Természetkárosítás b) a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítás az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi terület, különleges természet-megőrzési terület, vagy annak jelölt terület, illetve kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, vagy annak jelölt terület, védett természeti terület, barlang, illetve élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza.(4) Aki a (3) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota,b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed,c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. : 

Természetkárosítás b) a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítás az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi terület, különleges természet-megőrzési terület, vagy annak jelölt terület, illetve kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, vagy annak jelölt terület, védett természeti terület, barlang, illetve élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza.(4) Aki a (3) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota,b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed,c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. BTK. és a környezetvédelem

Slide 10: 

BTK. és a környezetvédelem A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése Btk. 281/A. § (1) Aki a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. (3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése(4) E § alkalmazásábana) hulladék: mindaz, amit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény hulladéknak minősít, amennyiben alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére,b) hulladékkezelési tevékenység: a hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott gyűjtése, begyűjtése, szállítása - ideértve az országba történő behozatalt, kivitelt, valamint az ország területén történő átvitelt -, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. : 

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése(4) E § alkalmazásábana) hulladék: mindaz, amit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény hulladéknak minősít, amennyiben alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére,b) hulladékkezelési tevékenység: a hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott gyűjtése, begyűjtése, szállítása - ideértve az országba történő behozatalt, kivitelt, valamint az ország területén történő átvitelt -, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. BTK. és a környezetvédelem

Környezetvédelem : 

Környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, károk mérséklése vagy megszüntetése, a tevékenységet megelőző állapot helyreállítása

ALAPFOGALMAK VISZONYA : 

ALAPFOGALMAK VISZONYA

Környezetvédelem alapelvei I. : 

Környezetvédelem alapelvei I. Elővigyázatosság Megelőzés Helyreállítás

Környezetvédelem alapelvei II. : 

Környezetvédelem alapelvei II. A környezethasználatot úgy kell megszervezni, végezni, hogy: a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő megelőzze a környezetszennyezést kizárja a környezetkárosítást

Környezeti elemeket veszélyeztető tényezők : 

Környezeti elemeket veszélyeztető tényezők Veszélyes anyagok és technológiák:kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, előállít, vagy forgalmaz, és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet Hulladékok:A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre - ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik

Felelősség a környezetért : 

Felelősség a környezetért A jogi felelősség általános alapja:Aki tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, illetőleg tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja (a továbbiakban együtt: jogsértő tevékenység) az e törvényben foglalt és a külön jogszabályokban meghatározott (büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik A jogsértő tevékenység folytatója köteles: az általa okozott környezetveszélyeztetést, környezet-szennyezést megszüntetni környezetkárosítást abbahagyni az általa okozott károkért helytállni a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani

2000. Évi 25. Tv. A kémiai biztonságról : 

2000. Évi 25. Tv. A kémiai biztonságról veszélyes anyag: E törvény alkalmazása szempontjából veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a készítmény, amely az osztályozás során az alábbi veszélyességi csoportok bármelyikébe besorolható: a) az anyagok és készítmények fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai alapján, tűz- és robbanásveszélyesség szerint: b) az anyagok és készítmények mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján, toxikológiai sajátosságok szerint: c) az anyagok és készítmények környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján, ökotoxikológiai sajátosságok szerint

2000. Évi 25. Tv. A kémiai biztonságról : 

2000. Évi 25. Tv. A kémiai biztonságról 2000. ÉVI 25 Törvény 28. § (3) A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes készítményekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg. biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum; R mondat és R szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma; S mondat és S szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények biztonságos használatára utaló mondat, illetve e mondat sorszáma

Szimbólumok jelentése (toxikológiai sajátosságok) : 

Szimbólumok jelentése (toxikológiai sajátosságok)

Hulladék kezelési megoldások?? : 

Hulladék kezelési megoldások??

Definició : 

Definició hulladék minden dolog, gáz, folyadék vagy amitől Mi feltétlenül meg akarunk szabadulni…..

Milyen hulladékok vannak? : 

Milyen hulladékok vannak? Háztartási hulladék Nem veszélyes hulladék Veszélyes hulladék

Mottó : 

Mottó "Együtt utazunk egy kis űrhajó utasaiként, függve ennek sebezhető levegő- és talajtartalékától. Mindannyiunk épsége ki van szolgáltatva biztonságának és békéjének, s csak az a törődés, munka- és mondhatnám - szeretet menthet meg bennünket a megsemmisüléstől, amellyel törékeny járművünk iránt viseltetünk.” (Adlai Stevenson)

Slide 30: 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

authorStream Live Help