Ra ngõ tụng kinh (NXPowerLite) (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

ca khúc

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ra ngõ tụng kinh Nhạc sĩ: Trần Tiến Ca sĩ: Hà Trần PPS: [email protected]

PowerPoint Presentation:

Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc Em chưa biết đọc em nằm nghiêng ..

PowerPoint Presentation:

Em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh em đợi.. anh Mặt trời xanh.. hai đứa chúng mình

PowerPoint Presentation:

Một ổ rơm ấm.. tu thiền mật tông Mặt trời xanh.. hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm.. tụng kinh thánh hiền

PowerPoint Presentation:

Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc Em chưa biết đọc em nằm nghiêng..

PowerPoint Presentation:

Em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh.. em đợi anh Mặt trời xanh.. hai đứa chúng mình

PowerPoint Presentation:

Một ổ rơm ấm.. tu thiền mật tông Mặt trời xanh.. hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm.. tụng kinh thánh hiền

PowerPoint Presentation:

Ra ngõ tụng kinh pps: [email protected]

PowerPoint Presentation:

Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc Em chưa biết đọc.. em nằm nghiêng …

PowerPoint Presentation:

Em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh.. em đợi anh … Mặt trời xanh… hai đứa chúng mình

PowerPoint Presentation:

Một ổ rơm ấm… tu thiền mật tông Mặt trời xanh …hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm …tụng kinh thánh hiền.

PowerPoint Presentation:

Mặt trời xanh …hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm …Tu thiền mật tông

PowerPoint Presentation:

Mặt trời xanh …hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm …tụng kinh thánh hiền .

PowerPoint Presentation:

Mặt trời xanh …hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm …tu thiền mật tông.

PowerPoint Presentation:

Mặt trời xanh …hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm …tụng kinh thánh hiền.

PowerPoint Presentation:

Hết Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc

authorStream Live Help