Kiep sau xin giu lai doi cho - Thai Hien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Thơ: Du Tử Lê Nhạc: Phạm Duy Tiếng hát: Duy Quang & Thái Hiền Nhạc cảnh: Duy Hân

Slide 29: 

[email protected]

Slide 30: 

Xưa là kiếp lan nở trên đồi nguyệt nụ mềm cành biếc ước chuyện trăm năm Nay là kiếp rong trôi qua dòng thắm tình đầy như sóng vỗ để yêu em Sau là kiếp chim theo đàn vượt núi mỗi khi trời tối cất tiếng gọi nhau Kiếp này kiếp sau ta yêu nhau mãi xin yêu trở lại dẫu có đầu thai Trọn Kiếp Yêu Nhau Thơ Trịnh Tây Ninh