Cau cho Cha Me

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Cầu Cho Cha Mẹ

Slide 2: 

Xin Chúa í a chúc lành

Slide 3: 

Cho đời Cha Mẹ của con

Slide 4: 

Công ơn là như núi non

Slide 5: 

Dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn

Slide 6: 

Con sinh đến trong đời

Slide 7: 

An vui nhờ có ơn Trời và ơn Cha Mẹ

Slide 8: 

Suốt đời coi nhẹ khổ đau

Slide 9: 

Xin cho Cha Mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời

Slide 10: 

Cho con giửa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan

Slide 11: 

An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng Mẹ Cha

Slide 12: 

Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà

Slide 13: 

Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời

Slide 14: 

Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình Mẹ Cha

Slide 15: 

Xin cho Cha Mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời

Slide 16: 

Cho con giửa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan

Slide 19: 

Xin Chúa í a chúc lành

Slide 20: 

Cho đời Cha Mẹ của con

Slide 21: 

Công ơn là như núi non

Slide 22: 

Dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn

Slide 23: 

Con sinh đến trong đời

Slide 24: 

An vui nhờ có ơn Trời và ơn Cha Mẹ

Slide 25: 

Suốt đời coi nhẹ khổ đau

Slide 26: 

Xin cho Cha Mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời

Slide 27: 

Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan

Slide 28: 

An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng Mẹ Cha

Slide 29: 

Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà

Slide 30: 

Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời

Slide 31: 

Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình Mẹ Cha

Slide 32: 

Xin cho Cha Mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời

Slide 33: 

Cho con giửa gia đình luôn sống theo tính người con ngoan