CHINA-Daily life -2011

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: carolmatheu (123 month(s) ago)

Excellent ! thank for sharing. Well done.

Presentation Transcript

CHINA-Daily life:

CHINA-Daily life CHINA Daily life (The first three month of 2011)

Slide 2:

Source : http://www.boston.com

Slide 38:

http://my.opera.com/vinhbinhpro http://my.opera.com/bachkien http://chieuquetoi.blogspot.com http://causo1mc.blogspot.com Hình ảnh : Sưu tập từ INTERNET Cám ơn các tác giả có tác phẩm góp vào tập pps này.Các tác phẩm của Quí vị giúp cho đời thêm đẹp . Biên tập pps : vinhbinhpro,bachkien , chieuquetoi Chiếu hình trên blog :

authorStream Live Help