MUA THU CHET Le Thu vbp

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MÙA THU CH?T : 

MÙA THU CH?T Trình bày :Ca si L? THU Tho : GUILLAUME - Ph? nh?c : PH?M DUY http://my.opera.com/vinhbinhpro

Slide 2: 

Ta ng?t di m?t c?m hoa th?ch th?oEm nh? cho: Mùa Thu dã ch?t r?i !

Slide 3: 

Mùa Thu dã ch?t, em nh? choMùa Thu dã ch?t, em nh? cho

Slide 4: 

Mùa Thu dã ch?t, dã ch?t r?i. Em nh? cho !Em nh? cho,

Slide 5: 

Ðôi chúng ta s? ch?ng còn nhìn nhau n?a!Trên cõi d?i này, trên cõi d?i này

Slide 6: 

T? nay mãi mãi không th?y nhau T? nay mãi mãi không th?y nhauT? nay mãi mãi không th?y nhau...

Slide 7: 

Ta ng?t di m?t c?m hoa th?ch th?o Em nh? cho: Mùa Thu dã ch?t r?i !

Slide 8: 

Ôi ngát huong th?i gian mùi th?ch th?oEm nh? cho r?ng ta v?n ch? em.

Slide 9: 

MÙA THU CH?T Tho : GUILLAUME - Ph? nh?c : PH?M DUY Trình bày :Ca si L? THU http://my.opera.com/vinhbinhpro

Slide 10: 

Ta ng?t di m?t c?m hoa th?ch th?o Em nh? cho: Mùa Thu dã ch?t r?i !

Slide 11: 

Mùa Thu dã ch?t, em nh? choMùa Thu dã ch?t, em nh? cho

Slide 12: 

Mùa Thu dã ch?t, dã ch?t r?i. Em nh? cho !Em nh? cho,

Slide 13: 

Ðôi chúng ta s? ch?ng còn nhìn nhau n?a!Trên cõi d?i này, trên cõi d?i này

Slide 14: 

T? nay mãi mãi không th?y nhau T? nay mãi mãi không th?y nhauT? nay mãi mãi không th?y nhau...

Slide 15: 

Ta ng?t di m?t c?m hoa th?ch th?oEm nh? cho: Mùa Thu dã ch?t r?i !

Slide 16: 

Ôi ngát huong th?i gian mùi th?ch th?oEm nh? cho r?ng ta v?n ch? em.

Slide 17: 

V?n ch? em, v?n ch? em , v?n ch? em, V?n ch?....

Slide 18: 

V?n ch?.... d?i em !

Slide 19: 

MÙA THU CH?T Tho : GUILLAUME - Ph? nh?c : PH?M DUY Trình bày :Ca si L? THU http://my.opera.com/vinhbinhpro Hình ành : t? Internet - Xin cám on các tác gi? có tác ph?m góp vào PPS nh?c này . Các tác ph?m c?a Quí v? giúp cho d?i càng thêm d?p . vinhbinhpro

authorStream Live Help