Lễ Phật Đản 2011 - Vesak Day 2011

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Lễ Phật Đản 2011 : 

Lễ Phật Đản 2011 LỄ PHẬT ĐẢN 2011 Vesak Day 2011

Slide 2: 

Source: www.boston.com

Slide 33: 

http://my.opera.com/vinhbinhpro http://my.opera.com/bachkien http://chieuquetoi.blogspot.com http://causo1mc.blogspot.com Hình ảnh : Sưu tập từ INTERNETCám ơn các tác giả có tác phẩm góp vào tập pps này.Các tác phẩm của Quí vị giúp cho đời thêm đẹp.Biên tập pps: vinhbinhpro,bachkien, chieuquetoi Chiếu hình trên blog :

authorStream Live Help