Μια ασήμαντη ιστορία με μεγάλη όμως βαρύτητα

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Προβληματιζόμαστε με χιούμορ!

Comments

Presentation Transcript

Μια ασήμαντη ιστορία με μεγάλη όμως βαρύτητα ...:

Μια ασήμαντη ιστορία με μεγάλη όμως βαρύτητα ...

Δεδομένης της εξελικτικής πορείας της ατομικής υποκειμενικότητας...:

Δεδομένης της εξελικτικής πορείας της ατομικής υποκειμενικότητας...

συνεπικουρούσης της ανεξέλεγκτης αποδοχής των μέσων  … :

συνεπικουρούσης της ανεξέλεγκτης αποδοχής των μέσων  …

επετεύχθη ένα ικανοποιητικό επίπεδο πολιτικής σκέψης  … :

επετεύχθη ένα ικανοποιητικό επίπεδο πολιτικής σκέψης  …

όπου με «καθαρά δημοκρατικές»  διαδικασίες ... :

όπου με «καθαρά δημοκρατικές»  διαδικασίες ...

αφομοιώθηκε «εποικοδομητικά» κάθε καινοτόμα αντίληψη ...:

αφομοιώθηκε «εποικοδομητικά» κάθε καινοτόμα αντίληψη ...

για τη μετάλλαξη του δεδομένου της εξελικτικής πορείας …:

για τη μετάλλαξη του δεδομένου της εξελικτικής πορείας …

σε ένα ανεπανάληπτο επίπεδο οικολογικής συνείδησης …:

σε ένα ανεπανάληπτο επίπεδο οικολογικής συνείδησης …

προς την κατάκτηση υψηλού επιπέδου κρίσης  …:

προς την κατάκτηση υψηλού επιπέδου κρίσης  …

η οποία εκτός από μνημόνια …:

η οποία εκτός από μνημόνια …

προσφέρει πλέον και δυνατότητες νέων «πολιτικών» προβληματισμών …:

προσφέρει πλέον και δυνατότητες νέων «πολιτικών» προβληματισμών …

με πρωτόγνωρες ευκαιρίες «θετικής σκέψης»:

με πρωτόγνωρες ευκαιρίες «θετικής σκέψης »

μερικές από τις οποίες ενεργοποιούν λησμονημένες αντιδράσεις …:

μερικές από τις οποίες ενεργοποιούν λησμονημένες αντιδράσεις …

και άλλες «ουσιαστικά» διλήμματα…:

και άλλες «ουσιαστικά» διλήμματα …

με ανεπανάληπτες πολιτικές προεκτάσεις και προοπτικές …:

με ανεπανάληπτες πολιτικές προεκτάσεις και προοπτικές …

Οψόμεθα!:

Οψόμεθα!

authorStream Live Help