dalawahan

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

A poem inspired by the Filipinos' resilience and faith in God

Comments

Presentation Transcript

dalawahan : 

dalawahan vangie dimla-algabre 3 oktubre 2009

Slide 2: 

kailan lamang bayan nati’y nagluksa lukob ng dilaw na confetti

Slide 3: 

ngayon naman bayan nati’y nakalugmok sa putikan sa pasanin na dati’y di alintana

Slide 4: 

disyembre’y parating at kumakatok sa mga barung-barong na siksikan sa estero sa mga bungalow na kubkob ng umaapaw na lawa

Slide 5: 

sa puso ng mga musmos na namamaluktot sa kartong kanlungan

Slide 6: 

sa bawat mag-anak na umaasam pa rin kaya ng payak na noche buena?

Slide 7: 

Pinagkunan ng mga Larawan http://www.javno.com/slike/slike_3/r1/g2009/m09/y214842364458192.jpg http://baterya.com/wp-content/uploads/2008/06/08272007002.jpg http://davidbyrne.typepad.com/photos/uncategorized/philippines_shanties_a.jpg http://www.greenpeace.org/raw/image_full/seasia/en/photosvideos/photos/a-car-lies-battered-among-the.jpg http://www.cbc.ca/gfx/images/news/photos/2008/06/22/typhoon-philippines-cp-5071998.jpg http://images.inquirer.net/media/newsinfo/inquirerheadlines/nation/images/pic-08200608310227.jpg http://www.cdrc-phil.org/an%204.jpg

authorStream Live Help