YOUCAN add 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

version 2 of my add for exam

Comments

Presentation Transcript

Ти можеш:

Ти можеш

да бъдеш какъвто поискаш:

д а бъдеш какъвто поискаш Кой?

PowerPoint Presentation:

Ти можеш

да създадеш свой свят:

д а създадеш свой свят Къде ?

PowerPoint Presentation:

Ти можеш

да направиш каквото решиш:

да направиш каквото решиш Какво ?

PowerPoint Presentation:

Ти можеш

да решиш кога да го направиш:

д а решиш кога да го направиш Кога?

PowerPoint Presentation:

Ти можеш

да решиш как да го направиш:

д а решиш как да го направиш Как ?

Курсове по творческо писане:

Курсове по творческо писане “ Ти можеш” Предлагат индивидуална работа Разнообразни творчески упражнения Развиване на литературни знания и умения

PowerPoint Presentation:

Висококвалифицирани преподаватели Разумни цени Удоволствие и усъвършенстване в свободното време!

PowerPoint Presentation:

Запишете се сега и получете безплатно книгите, издадени от нашия клуб !

Ти можеш!:

Рекламата е създадена от: Ваня Колева, Неформално образование, задочно обучение, V курс. Ти можеш!

authorStream Live Help