ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ВІД ГЛОБАЛЬНОГО ДО МІСЦЕВОГО РІВНЯ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Зміцнення системи громадського здоров’я для реагування на критичні виклики у сфері охорони здоров’я Виступ на Першому неофіційному форумі КНП первинної ланки медичної допомоги 30 листопада 2018 року в м.Бориспіль (Київська область)

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ВІД ГЛОБАЛЬНОГО ДО МІСЦЕВОГО РІВНЯ 2018 Володимир Короленко кандидат медичних наук магістр державного управління у сфері охорони здоров’я Зміцнення системи громадського здоров’я для реагування на критичні виклики у сфері охорони здоров’я

slide 2:

Громадське здоровя Суспільне здоровя Здоровя громади Здоровя суспільства Популяційне здоровя Публічне здоровя Охорона громадського здоровя Громадська охорона здоровя … Community health Population health Public health

slide 3:

Громадське здоров’я - наука і мистецтво профілактики захворювань продовження життя і зміцнення здоров’я за допомогою організованих зусиль і свідомого вибору суспільства організацій державних та приватних громад та окремих осіб C.E.A. Winslow 1920. - виконання інтересу суспільства в забезпеченні умов у яких люди можуть бути здоровими а також організація громадських зусиль спрямованих на профілактику захворювань і зміцнення здоровя Z.Bic 2013. "Вилікування захворювань викоренення їх причин належить чекати не від лікарів та аптекарів а тільки від державної влади". Іван Данилевський «De magistratu medico felicissimo» «Про державну владу як найдосвідченішого лікаря» 1784 рік

slide 4:

Популяційне здоровя стан здоровя населення Population Health визначається як стан здоровя будь-якої групи осіб в тому числі поширення таких результатів в рамках групи. Ці групи - часто географічні групи населення такі як країни чи спільноти але також можуть бути й інші групи такі як групи співробітників етнічні інвалідів увязнених або будь-які інші визначені групи. Показники здоровя таких груп мають відношення до політики як в державному так і у приватному секторах. Kindig DA Stoddart G. 2003. What is population health American Journal of Public Health 93 366-369 Здоровя громади Community Health є заходами як приватних так і публічних державних інституцій щодо підтримки захисту і збереження стану здоровя певної групи людей. McKenzie J.F. Pinger R.R. and Kotecki J.E. 2005. An Introduction to Community Health. In eds: . Boston: Jones and Bartlett Publishers 2005. pp. 5

slide 5:

Розподіл внесків у передчасну смертність Генетична схильність Соціальні обставини Вплив довкілля Охорона здоровя Поведінкові патерни

slide 6:

10 ФАКТІВ ЩОДО СТАНУ ЗДОРОВ’Я У СВІТІ ВІД ВООЗ 1. Очікувана тривалість життя глобально зросла на 6 років з 1990 року 2. Щорічно помирають близько 66 млн.дітей до 5 років. 3. Передчасне народження залишається основною причиною смерті новонароджених щороку у світі кожна десята дитина народжується передчасно – понад 1 млн. дітей щороку з яких у ¾ випадків життя могло бути збережене. 4. Основною причиною смертності у світі лишаються серцево-судинні захворювання 3 з 10 смертей глобально. Принаймні у 80 випадків передчасної смерті можна було уникнути завдяки регулюванню дієти фізичної активності та відмовою від тютюну. 5. Більшість випадків смерті внаслідок ВІЛ/СНІДу мають місце у Африці наприклад у 2012 році – 70. Глобально число людей що вмирають від повязаних зі СНІДом причин неухильно знижується з пікового значення в 23 мільйона випадків смерті в 2005 році до 16 мільйона в 2012 році тестування і консультування поглинання ВІЛ покращився і доступ до антиретровірусної терапії збільшилася однак багато людей що живуть з ВІЛ в країнах з низьким і середнім рівнем доходів досі не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

slide 7:

10 ФАКТІВ ЩОДО СТАНУ ЗДОРОВ’Я У СВІТІ ВІД ВООЗ 6. Щодня близько 800 жінок помирають внаслідок ускладнень перебігу вагітності і дітонародження. 7. Розлади ментального здоровя такі як депресія знаходяться серед 20 провідних причин інвалідності в усьому світі. Депресія вражає близько 300 мільйонів чоловік у всьому світі і це число за прогнозами збільшиться. Менше половини з цих людей мали доступ до належного медичного обслуговування. 8. Вживання тютюну вбиває близько 6 мільйонів людей щороку. Більше 5 мільйонів з цих смертей є результатом безпосереднього вживання тютюну а понад 600 000 є результатом так званого пасивного паління. Якщо терміново не буде вжито заходів щорічна смертність може зрости до понад 8 мільйонів до 2030 року. 9. Майже 10 світового дорослого населення страждає від діабету. Люди з діабетом мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. 10.Близько 3500 осіб помирають від дорожньо-транспортних пригод щодня. Дорожньо-транспортний травматизм зростає в міру збільшення кількості приватних транспортних засобів.

slide 8:

Виклики глобальному здоровю за версією МГО IntraHealth • Охорона здоровя вимушених переселенців та біженців. У світі нараховується понад 595 млн. біженців. В Україні кількість переселенців понад 17 млн. чол кількість лише зафіксованих нелегальних мігрантів щороку сягає 3 тис.чол. • Розрив у рівні добробуту і доступі до послуг з охорони здоровя. У світі частка людей що отримують менше 190 на день зменшилася від 44 у 1981 році до 127 у 2012 році. Проте розрив у рівні добробуту за даними дослідження Oxfam зростає. 62 найбагатші людини на планеті мають стільки ж майна як і 365 млрд. чол. які є найбіднішою частиною людства. • Політичні зміни у провідних країнах світу які призведуть до змін у політиці розвитку і фінансування охорони здоровя. • Зміни клімату. • Нові і забуті захворювання Зіка Ебола в низці країн – керовані інфекції через успіхи антивакцинальних кампаній. • Забруднення повітря. Наприклад у 2015 році у Китаї повязали з цим чинником 6 млн.смертей. • Кадровий дефіцит працівників охорони здоровя. Наразі за даними ВООЗ у світі не вистачає 72 млн. фахівців. До цього долучаються проблеми територіальної і фахової диспропорції. З метою подолання цієї проблеми створено WHO Global Strategy on Human Resources for Health 2016-2030. • Загрози ментальному здоровю – у звязку з війнами переміщеннями епідеміями насильством стихійними лихами травматизмом.

slide 9:

Структура захворюваності і смертності в Європі Неінфекційні захворювання складають: • 86 у структурі причин смертності • 77 тягаря хвороб • 60 загального тягаря хвороб пов’язано з 7-ма факторами ризику: • Підвищений артеріальний тиск • Тютюнопаління • Зловживання алкоголем • Високий рівень холестерину в крові • Надмірна маса тіла і ожиріння • Низький рівень споживання овочів і фруктів • Недостатня фізична активність

slide 10:

Основні причини смертності в Україні дані Держстату України Роки Всього померлих Хвороби системи кровообігу I00-I99 Новоутворе ння C00- D48 Зовнішні причини смерті V01- Y98 Хвороби органів травлення K00-K93 Хвороби органів дихання J00-J99 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00-B99 2007 7629 4806 / 630 900 / 118 660 / 87 336 / 44 251 / 33 168 / 22 2008 7545 4801 / 636 890 / 118 614 / 81 352 / 47 233 / 31 173 / 23 2009 7067 4606 / 652 886 / 125 489 / 69 301 / 43 211 / 30 151 / 21 2010 6982 4651 / 666 888 / 127 440 / 63 268 / 38 195 / 28 146 / 21 2011 6646 4403 / 663 890 / 134 424 / 64 252 / 38 179 / 27 141 / 21 2012 6631 4364 / 658 929 / 140 417 / 63 277 / 42 171 / 26 139 / 21 2013 6624 4404 / 6655 923 / 139 403 / 61 280 / 42 165 / 25 129 / 19 2014 1 6323 4256 / 673 839 / 133 401 / 63 252 / 40 148 / 23 110 / 17 2015 1 5948 4046 / 680 795 / 134 346 / 58 228 / 38 140 / 24 99 / 17 2016 1 5836 3923 / 672 790 / 135 317 / 54 220 / 38 138 / 24 93 / 16 2017 1 5741 3848 / 670 783 / 136 312 / 54 220 / 38 122 / 21 87 / 15 1 Б е з у рах у в ан ня т им часов о о к у пов ан о ї т е ри т о рі ї А в т о ном ної Ре спу б лі к и Крим і м. С е в аст о поля та част ини з о ни про в е де ння ан т ите ро ри ст ич но ї о пе рац і ї.

slide 11:

Причини смертності 2015 2016 2017 Всього 16495 16330 16117 деякі інфекційні та паразитарні хвороби 227 / 14 198 / 12 226 / 14 туберкульоз 117 / 07 86 / 05 103 / 06 Злоякісні новоутворення 2181 / 132 2271 / 139 2266 / 141 Хвороби кровообігу 11883 / 720 11590 / 710 11370 / 705 Нещасні випадки отруєння та травми 1012 / 61 906 / 55 942 / 58 Основні причини смертності в Київській області на 100 тисяч всього населення

slide 12:

11 Забезпечення відкритості безпеки життєстійкості і екологічної стійкості міст і населених пунктів 12 Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва 13 Вжиття термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками визнаючи що Рамкова конвенція Організації Обєднаних Націй про зміну клімату є головною міжнародною міжурядовою основою для узгодження заходів глобального реагування на зміну клімату 14 Збереження та раціональне використання океанів морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 15 Захист і відновлення екосистем суші і сприяння їх раціональному використанню раціональне лісокористування боротьба з опустелюванням припинення і повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття 16 Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних підзвітних і заснованих на широкому участю установ на всіх рівнях 17 Зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку 1 Повсюдна ліквідація бідності у всіх її формах 2 Ліквідація голоду забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці 4 Забезпечення всеохватної і справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх 5 Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчаток 6 Забезпечення наявності і раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх 7 Забезпечення загального доступу до недорогих надійних стійких і сучасних джерел енергії для всіх 8 Сприяння поступальному всеохватному і стійкому економічному зростанню повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх 9 Створення стійкої інфраструктури сприяння всеосяжної і стійкої індустріалізації та інновацій 10 Скорочення нерівності усередині країн і між ними СІМНАДЦЯТЬ ЦІЛЕЙ В ГАЛУЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 70/1 Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року

slide 13:

3.1 До 2030 р. знизити глобальний коефіцієнт материнської смертності до менше 70 випадків на 100 000 живонароджених 3.2 До 2030 р. покласти край запобіжної смертності новонароджених і дітей у віці до 5 років при цьому всі країни повинні прагнути зменшити неонатальную смертність до не більше 12 випадків на 1000 живонароджених а смертність у віці до 5 років - до не більше 25 випадків на 1000 живонароджених 3.3 До 2030 р. покласти край епідеміям СНІДу туберкульозу малярії і тропічних хвороб яким не приділяється належної уваги і забезпечити боротьбу з гепатитом захворюваннями що передаються через воду та іншими інфекційними захворюваннями 3.4 До 2030 р. зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування і підтримки психічного здоровя і благополуччя 3.5 Покращувати профілактику і лікування залежності від психоактивних речовин в тому числі зловживання наркотичними засобами та алкоголем 3.6 До 2020 р. вдвічі скоротити в усьому світі число смертей і травм в результаті дорожньо-транспортних пригод 3.7 До 2030 р. забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального і репродуктивного здоровя включаючи послуги з планування сімї інформування та просвіта і облік питань охорони репродуктивного здоровя в національну стратегічну програмах ТРИНАДЦЯТЬ ЗАВДАНЬ ЦІЛІ В ГАЛУЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ЗДОРОВЯ

slide 14:

3.8 Забезпечити загальне охоплення послугами охорони здоровя в тому числі захист від фінансових ризиків доступ до якісних основних медико-санітарних послуг та доступ до безпечних ефективних якісних і недорогих основних лікарських засобів і вакцин для всіх 3.9 До 2030 р. істотно скоротити кількість випадків смерті і захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин і забруднення і отруєння повітря води і грунтів 3.а Активізувати при необхідності здійснення Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоровя із боротьби проти тютюну в усіх країнах 3.b Сприяти дослідженням і розробкам вакцин і лікарських препаратів для лікування інфекційних і неінфекційних хвороб які в першу чергу стосуються країни що розвиваються забезпечувати доступність недорогих основних лікарських засобів і вакцин відповідно до Дохінської декларації «Угода ТРІПС та практика охорони здоровя» в якій підтверджується право країн що розвиваються в повному обсязі використовувати положення Угоди ТРІПС відносно прояву гнучкості для цілей охорони здоровя населення і зокрема забезпечення доступу до лікарських засобів для всіх 3.с Істотно збільшити фінансування охорони здоровя та набір розвиток професійну підготовку та утримання медичних кадрів в країнах що розвиваються особливо в найменш розвинених країнах і малих острівних державах що розвиваються 3.d Нарощувати потенціал всіх країн особливо країн що розвиваються в напрямку раннього попередження зниження ризиків і регулювання національних і глобальних ризиків для здоровя ТРИНАДЦЯТЬ ЗАВДАНЬ ЦІЛІ В ГАЛУЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ЗДОРОВЯ

slide 15:

Основні документи щодо розвитку системи громадського здоров’я в Україні на період до 2020 року Резолюції прийняті 69-ю сесією ВАОЗ Швейцарія 2016 рік: Посилення основних функцій громадської охорони здоровя на підтримку досягнення всезагального охоплення медичним обслуговуванням WHA69.1 Профілактика неінфекційних захворювань та боротьби з ними: відповідні заходи щодо виконання конкретних завдань у порядку підготовки до третьої Конференції високого рівня Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з профілактики НІЗ і боротьби з ними в 2018 році WHA69.6. Питання охорони здоровя в Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 р. WHA69.11 Європейські документи: Здоровя-2020. Основи політики та стратегія прийнято 62-ю сесією ЄРБ ВООЗ Мальта 2012 рік резолюція EUR/RC62/8 Європейський план дій щодо зміцнення потенціалу та послуг громадського охорони здоровя прийнятий 62-ю сесією ЄРБ ВООЗ Мальта 2012 рік резолюція EUR/RC62/12 Rev.1 Рішення 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями

slide 16:

Основні документи щодо розвитку системи громадського здоров’я в Україні на період до 2020 року Нормативно-правові акти України: Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони на 2014—2017 роки Розділ 22. Громадське здоров’я та Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони» Концепція розвитку системи громадського здоровя розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 560-р Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 530-р

slide 17:

Проблеми існуючої системи Фактично ігнорує потреби здорового населення Застарілі технології та низька якість послуг. Відсутність аналітичної складової Не реагує на тягар неінфекційних захворювань Не підкріплена науковими розробками Інституційна законодавча та фінансова розпорошеність 5 4 3 2 1

slide 18:

Ключові чинники які ігноруються системою Демографія Економічна криза Військові дії Екологічна криза Вакцинація Інформаційні кампанії Зловживання алкоголем Тютюн та наркотики Нездорове харчування Низька фізична активність Антибіотикорезистентність Питання біологічної безпеки і захисту Здоров’я населення

slide 19:

Цільові пріоритети системи на найближчий період Безпека крові Епіднагляд Навчання Дослідження Реагування на НС Профілактика Лабораторії Промоція

slide 20:

Розроблено базовий проект Закону України «Про систему громадського здоров’я» Запроваджено принцип пріоритетності збереження здоровя населення в усіх напрямках діяльності органів державної влади. Розроблено та виконується План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я Внесено зміни до наказу МОЗ України № 385 від 28 жовтня 2002 року про перелік закладів охорони здоровя з відповідним включенням переліку та визначення закладів громадського здоровя Розроблено і затверджено Примірний статут і Примірну структуру регіонального центру громадського здоровя Процес управління розробкою та впровадженням політики щодо громадського здоров’я

slide 21:

Розроблено Проект стратегії та плану дій щодо розвитку системи епідеміологічного нагляду та реформування лабораторної мережі в Україні до 2020 року за результатами оцінок міжнародних партнерів Представлена та схвалена децентралізована модель оптимізації лабораторної мережі 08 травня 2018 р. з відповідним розподілом функцій між лабораторіями різного рівня Проведено навчання методиці оцінки кадрових потреб для лабораторій громадського здоров’я WISN - Workload Staffing Needs Assessment Seminars Національна стратегія нагляду та реформа лабораторних мереж

slide 22:

Підготовлена Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб яких можна запобігти шляхом імунопрофілактики до 2022 року Затверджено Методику розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах вакцинах та медичних виробах що запроваджую трьохрічне планування потреби у вакцинах Внесено зміни до Календаря профілактичних щеплень які суттєво зменшить кількість відвідувань закладів охорони здоров’я дозволяють закуповувати пентавалентну вакцину та відміняють ревакцинацію туберкульозу в 7 років. Імунізація

slide 23:

Розроблено Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів Запущено пілотний проект IPSUS Implementation Surveillance Stratification «Впровадження інфекційного контролю ІК та епіднагляду за інфекціями повязаними з наданням медичної допомоги ПНМД на регіональному рівні та рівні закладів охорони здоров’я» у шести регіонах країни Проведено самооцінку країни з інфекційного контролю за опитувальником ВООЗ та розроблено Оперативний план з анртибіотикорезистентності та інфекційного контролю Антимікробна резистентність

slide 24:

Впроваджено програму підготовки з польової епідеміології Рекрутовано першу когорту резидентів програми у кількості 16 осіб шляхом відкритого конкурсного відбору Проведено навчання за першими трьома навчальними модулями що включають питання біостатистики досліджень розслідування спалахів оцінка системи епідеміологічного нагляду тощо Сформовано команду національних менторів та міжнародних експертів для викладання та супроводу програми польової епідеміології За час реалізації програми підготовку пройдуть 200 епідеміологів із розрахунку 1 кваліфікований спеціаліст на 200 тис. населення. Програма підготовки з польової епідеміології

slide 25:

Медстатистика Центри здоров’я Центри МіО Лабцентри МОЗ Модель системи громадського здоров’я МОЗ Директорат громадського здоров’я Органи місцевого самоврядування Територіальні підрозділи Інші міністерства та служби Регіональні ЦГЗ Центр громадського здоров’я

slide 26:

Лікар- епідеміолог Центр громадського здоровя Національна служба здоровя ОДА Обласні підрозділи НСЗ Обласні центри ГЗ Лікар- епідеміолог НУО Приватні державні та комунальні постачальники Бюджетний кодекс України: Стаття 87 “е державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями” з 01.01.2020 Утримання Блок-контракт грант на ГЗ Контракт Утримання Національний рівень Обласний рівень Рівень громад Схема фінансування громадського здоровя Міністерство охорони здоровя Департамент/управління громадського здоровя Міністерство фінансів

slide 27:

Пілотний проект зі зміцнення регіональних систем громадського здоровя Створення регіональних центрів громадського здоров’я передбачено Концепцією розвитку системи громадського здоров’я схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р У 2018 році на конкурсній основі Центром громадського здоровя МОЗ України було відібрано 6 регіонів для участі у проекті зі зміцнення регіональних систем громадського здоровя RSSH Напрацювання та кращі практики отримані в рамках пілотних проектів будуть імплементовані та створять засади стійкої та ефективної системи на національному рівні.

slide 28:

Дніпро Карта розбудови регіональних систем громадського здоров‘я у 2018 році Кропивницький

slide 29:

Моделі створення регіональних центрів громадського здоровя Обласний центр протидії ВІЛ-інфекції Обласний центр медичної статистики Обласний центр здоровя Обласний лабораторний центр МОЗ Регіональний центр громадського здоровя Рівне Львів Житомир Чернігів Херсон Полтава Кропивницький Суми Державна установа “з нуля” КНП “з нуля” м. Київ в процесі створення

slide 32:

Функції регіонального центру громадського здоровя •Епідеміологічний нагляд спостереження за хворобами та оцінка стану здоров’я населення •Виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я та загроз для здоров’я •Забезпечення готовності та планування на випадок надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я •Забезпечення профілактики захворювань •Зміцнення здоров’я населення •Планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я •Стратегічне керівництво у сфері громадського здоров’я •Комунікація в інтересах громадського здоров’я

slide 33:

 Залучення до виконання окремих функцій громадського здоров’я медичних працівників усіх фахів а не лише первинної ланки. “ Поки в клiнiцi не зміцниться остаточно свідомість що в кожному хворому необхідно вирішувати не тільки біологічну а й соціальну проблему клініка буде відставати від вимог життя і випускати однобоких терапевтів а не "організаторів здорового життя" якими власне кажучи повинні бути лікарі”. Сергій Томілін 1931 рік.

slide 34:

 Адвокаційно-комунікаційна програма залучення до виконання окремих функцій громадського здоров’я усіх громадян. "Не сподівайтеся що лікарі зроблять Вас здоровим. Вони можуть врятувати життя навіть вилікувати хворобу але лише підведуть до старту а далі - щоб жити надійно - покладайтеся на себе". Микола Амосов “Забезпечення підтримки у повній реалізації кожною людиною її потенціалу здоровя та добробуту”. З Головних цілей політики та стратегії Здоров’я 2020

slide 35:

Дякую за увагу Короленко Володимир Васильович Електронна пошта: v_korolenkoyahoo.com Веб-сайт: http://estetmed.org

authorStream Live Help