İçerenköy Regal Servisi | 414 3 830 | 7x24 Tel.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

İçerenköy Regal Servisi | 414 3 830 | 7x24 Tel. İşlerinizin aciliyetini biliyoruz... Herkes için en kısa sürede çözüm üretmekte bizim işimiz... Sıradışı durumlar için alternatif çözümler üretebilmek, işlerinizin aksamasına meydan vermemek için geçici ürün temin etmek ve sisteminizde yada cihazınızda oluşmuş problemi en kısa sürede çözüp, başka noktalarda çıkabilecek problemlere engel olmak ise farkımız... http://regal.servisi.co.uk Marka tescilli olup firmaya aittir. Regal İçerenköy Servisi, Servis, İçerenköy Regal Servisi, Regal Servisi İçerenköy , İçerenköy Servisi Regal , Regal Beyeyazeşya Servisi İçerenköy , İçerenköy Regal Beyeyaz eşya Servisi, İçerenköy Beyeyazeşya Servisi Regal , İçerenköy Regal Beyeyazeşya Servis, Regal İçerenköy Beyeyaz eşya Servis, Regal İçerenköy Servisi, İçerenköy , Regal , Servisi, Servis, Beyazeşya, Tamiri, Tamir,

Comments

Presentation Transcript

H Ü C R E :

H Ü C R E Hücrenin organelleri

Hücre zarı:

Hücre zarı Hücreyi bütünüyle sarar. Mozaikli bir yapıdadır. Esnektir. Seçici geçirgendir.

Sitoplazma :

Sitoplazma Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran bir sıvıdır. Canlı Renksiz Yarı geçirgen,yarı saydam ve kolloid Sitoplazmanın % 90’ını su oluşturur.

Mitokondri :

Mitokondri Hücrenin enerji santralidir. Çift katlı zarla çevrilidir Dıştaki zar mitokondriyi sarar. İçteki zar birçok girinti çıkıntı oluşturur.

Golgi kompleksi (aygıtı):

Golgi kompleksi (aygıtı) Üst üste yığılmış torbacıklar şeklindedir. Salgılama, Depolama, Paketleme görevlerini üstlenmiştir.

Endoplazmik retikulum:

Endoplazmik retikulum Madde taşınmasında görev alırlar.Üzerlerinde ribozom da bulunabilir.

Ribozom :

Ribozom Protein sentezinde kullanılan organeldir.

Sentrozom :

Sentrozom Hayvan hücrelerinde bulunur. Bölünme sırasında kromozomların kutuplara taşınmasını sağlar.

Lizozom :

Lizozom Hücre içi sindirimi gerçekleştirir.

Koful ( vakuol ) :

Koful ( vakuol ) Artık maddelerin depolanmasını, Bazı besinlerin sindirilmesini ve Artık maddelerin dışarı atılmasını gerçekleştirir.

Plastidler :

Plastidler Sadece bitki hücrelerinde görülür Bitkiye renk veren yapılardır Kloroplast,kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç kısma ayrılır.

Kloroplast :

Kloroplast Bitkiye yeşil rengini verir Fotosentez olayı da burada gerçekleşir

Kromoplast :

Kromoplast Bitkiye diğer renklerini verir ( sarı,kırmızı vs. )

Lökoplast :

Lökoplast Renksizdir Işklı ortamda kloroplasta dönüşebilir Depo organı olarak da görev yapar.