bai 26

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Hương Trường tiểu học Yên Đức GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Về dự thao giảng tiết Mỹ Thuật lớp 2

Slide 2: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 Thứ 3 ngày 24 tháng 3 năm 2009 Mỹ Thuật Bài 26 : Vẽ tranh Đề tài con vật ( Vật nuôi )

Slide 3: 

1 2 3 . 1 . Quan sát và nhận xét

Slide 4: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 Bước 1 : Vẽ hình các bộ phận lớn của con vật trước. 2 : Cách vẽ tranh đề tài con vật

Slide 5: 

Bước 2 : Vẽ các bộ nhỏ của con vật sau

Slide 6: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 Bước 3 : Vẽ thêm các hình ảnh phụ cho sinh động

Slide 7: 

Bước 4 : Vẽ màu

Slide 8: 

4 1 3 2

Slide 9: 

? Bức tranh nào đẹp nhất vì sao ? 1 3 2

Slide 10: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 Tranh 1 :

Slide 11: 

Tranh 2

Slide 12: 

Tranh 3

Slide 13: 

3 . Thực hành

Slide 14: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 4 . Nhận xét, đánh giá 1. Cách sắp xếp hình vẽ ( cho vừa với phần giấy) 2. Hình dáng các con vật ( thể hiện hoạt động đi , chạy ... ) 3. Màu sắc có đậm, nhạt.

authorStream Live Help