so sanh cac so co ba chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI- THỊ XÃ TUYÊN QUANG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 2B Giáo viên dạy: Vũ Văn Diện

Slide 3: 

Toán: So sánh các số có ba chữ số Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010

Slide 4: 

Toán: Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 So sánh các số có ba chữ số Bài 1(148 ): > < = ? 127 124 749 182 648 865 121 …. > … < 129 < … 192 … 865 = … < 684 > … 549

Slide 6: 

Bài 2(148 ): Tìm số lớn nhất trong các số sau a) 395; 695; 375 b) 873; 973 ; 979 c) 751; 341; 741

Slide 8: 

Bài 3( 148 ) Số ? 974 975 978 980 998 990 989 987 985 984 981 997 994 993 992

Slide 9: 

CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

authorStream Live Help