So bi chia So chia thuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Về dự giờ môn toán lớp 2 Nhiệt liệt chào đón các thày cô giáo Giáo viên thực hiện: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG KHÊ- T P BẮC NINH

Slide 2: 

Đọc thuộc lòng bảng chia 2 đã học Thứ ......, ngày .... tháng 2 năm 2010 2 : 2 = 2 3 5 7 9 : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = 8 12 16 20 4 6 18 10 1 14 4 6 8 10 Kiểm tra bài cũ: Toán:

Slide 3: 

Nêu thứ tự tên các thành phần và kết quả trong phép trừ ? Thứ tự các thành phần trong phép trừ là: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu Thứ ......, ngày.... tháng 2 năm 2010 Kiểm tra bài cũ: Toán:

Slide 4: 

Số bị chia - Số chia - Thương 1.Ví dụ: 6 : 2 = Số bị chia Số chia Thương 3 Thứ ......, ngày .... tháng 2 năm 2010 Chú ý: 6 : 2 cũng được gọi là thương Toán:

Slide 5: 

Nêu tên thành phần và kết quả trong phép chia sau: 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 Số chia Thương Số bị chia

Bài1 Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống : 

Bài1 Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống 6 9 5 10 12 18 10 20 2 2 2 2 6 9 5 10 3 2 6 3 Luyện tập Số bị chia - Số chia - Thương

Slide 7: 

Bài 2 : Số ? 2 x 7 = 14 : 2 = 2 x 8 = 16 : 2 = 2 x 9 = 18 : 2 = 2 x 10 = 20 : 2 = 14 7 16 8 18 9 20 10

Bài 3: Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 

Bài 3: Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 8 : 2 = 4 8 : 4 = 2 10 :2 = 5 8 4 2 8 2 4 10 2 5 10 5 2 10: 5 = 2 8 2 4

Slide 9: 

Hãy dùng các số và dấu sau để viết thành phép chia rồi nêu tên thành phần trong phép chia đó: 9 18 2 : = 18 : 2 = 9 18 : 9 = 2 Ai nhanh-Ai đúng Chúc mừng các bạn đã đoán đúng !

Slide 10: 

18 : 2 = 9 Số bị chia Số chia Thương Nêu thứ tự tên các số? Nhớ tên thành phần của phép chia Xem trước bài: Bảng chia 3 Về nhà :

Slide 11: 

Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ! Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!