on tap cac phep tinh (tt)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH ( TT) TOÁN LỚP 2

Slide 2: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Chào mừng kỷ niệm 35 năm GPMN-TNTQ !

Slide 3: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT TOÁN LỚP 2A

Slide 4: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch BÀI CŨ

Slide 5: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đô tỉ lệ 1:100 000, quãng đường đó dài mấy cm? BÀI 1 10 cm 12 cm 100 cm 120 cm

Slide 6: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch BÀI 2 80 cm 50 cm 800 cm 8 m Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Tính chiều dài thật của phòng học đó.

Slide 7: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch BÀI HỌC MỚI

Slide 8: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010

Slide 9: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010

Slide 10: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư 24 308 1 237 005 2chục nghìn,4nghìn, 3 trăm,8 đơn vị 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục Bài 1

Slide 11: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Bài 1 Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín mươi 24 308 160 274 1 237 005 8 004 090 2chục nghìn,4nghìn, 3 trăm,8 đơn vị 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2trăm, 7 chục,4 đơn vị 1 triệu,2 trăm nghìn, 3 chục nghìn,7 nghìn, 5 đơn vị 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục

Slide 12: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Viết mỗi số sau thành tổng: 1763 ; 5794; 20 292; 190 909 1763 1000 700 60 3 = + + + BÀI 2

Slide 13: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch 5794 5000 + 700 + 90 + 4 = 20 292 20 000 + 200 + 90 + 2 = 190 909 100 000 + 90 000 + 900 + 9 = Bài 2

Slide 14: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào: 67 358; 3 205 700; 195 080 126 b) Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau: 103; 13 064; 3 265 910 Bài 3

Slide 15: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch 3 3 000 3 000 000 Bài 3

Slide 16: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị? 1 3 2 4 Bài 4

Slide 17: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Số tự nhiên bé nhất là số nào? 1 2 0 Không có số nào Bài 4b

Slide 18: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch Bài học kết thúc

Slide 19: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT KÍNH CHÚC CÁC THẦY, CÔ GIÁO MẠNH KHỎE

Slide 20: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE HẠNH PHÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Slide 21: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch

Slide 22: 

11/14/2010 Đoàn Đức Thái-TH Nam Trạch

authorStream Live Help