On phep cong phep tru

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH

Slide 2: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNG MÔN TOÁN LỚP HAI NGƯỜI DẠY : NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC

Slide 3: 

Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 8 giờ sáng 2 giờ chiều 9 giờ tối 20 giờ 21 giờ 14 giờ

Slide 4: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 1.Tính nhẩm 9 + 7 = 8 + 4 = 6 + 5 = 2 + 9 = 7 + 9 = 4 + 8 = 5 + 6 = 9 + 2 = 16 – 9 = 12 – 8 = 11 – 6 = 11 – 2 = 16 – 7 = 12 – 4 = 11 – 5 = 11 – 9 = 16 16 7 9 12 12 4 8 11 11 9 2 5 6 11 11 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 5: 

15 - 7 = 8 15 - 8 = 7 8 + 7 = 15 Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 6: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 2.Đặt tính rồi tính: 38 + 42 47 + 35 36 + 64 81 – 27 63 – 18 100 – 42 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 7: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 2.Đặt tính rồi tính: 38 + 42 47 + 35 36 + 64 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao . . .

Slide 8: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 2.Đặt tính rồi tính: b) 81 – 27 63 – 18 100 – 42 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao . . . .

Slide 9: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 3.Số ? 9 + 8 = 9+ 6 = 9+ 1 + 5 = + + 17 9 10 7 1 17 a) c) 15 15 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 10: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 4.Lớp 2A trồng được 48 cây,lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây? Tóm tắt Lớp 2A: 48 cây Lớp 2B: 12 cây Bài giải Số cây lớp 2B trồng được là: 48 + 12 = 60(cây) Đáp số: 60 cây Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 11: 

Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 5.Số ? a) 72 + = 72 b)85 - = 85 TRÒ CHƠI:AI NHANH VÀ ĐÚNG! 0 0 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 12: 

Toán Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Cách ngôn: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Slide 13: 

CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG RỰC RỠ !

authorStream Live Help