Giu ve sinh noi cong cong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Trường tiểu học Hồng Thái Đông Đạo Đức Lớp Hai                     Thực hiện:Phạm Thị Thu Hà CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG!

Thứ 4 ngày 25 tháng 11 năm 2009Đạo đức : 

Thứ 4 ngày 25 tháng 11 năm 2009Đạo đức 1.Vỡ sao cần quan tõm giỳp đỡ bạn bố? 2.Hóy nờu một số việc làm thể hiện sự quan tõm giỳp đỡ bạn bố? Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Phần thưởng   Bạn được một bụng hoa điểm tốt Bạn được một tràng phỏo tay.

Thứ 4 ngày 25 tháng 11 năm 2009 : 

Thứ 4 ngày 25 tháng 11 năm 2009 Đạo đức Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp

Slide 5: 

Hoạt động 1 Tiểu phẩm: “Bạn Hùng thật đáng khen” Hôn nay là sinh nhật Hùng. Em mời tất cả các bạn cùng lớp ăn bánh kẹo. Các ban vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Hùng không quên đặt hộp giấy rỗng lên bàn. Nhân vật -Bạn Hùng -Cô giáo -Một số bạn trong lớp Câu hỏi Bạn Hùng làm gì trong buổi sinh nhật mình? Hãy đoán xem vì sao Hùng làm như vậy? Thảo luận nhóm 2- 2phút Vứt giấy rác vào đúng nơi quy định là góp phần giữ gìn trường lớp sạch, đẹp. Thứ 4 ngày tháng 11 năm 2009 Đạo đức Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp

Hoạt động 2:Quan sát và bày tỏ thái độ : 

Hoạt động 2:Quan sát và bày tỏ thái độ 1 2 3 4 5 Thứ 4 ngày tháng 11 năm 2009 Đạo đức Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp

Slide 7: 

Tranh vẽ gỡ? Em cú đồng ý với việc làm của bạn khụng? Nếu là bạn trong tranh em sẽ làm gỡ? * Thảo luận nhúm 2-5phỳt Câu hỏi

Slide 8: 

Tranh 1

Tranh 2 : 

Tranh 2

Tranh 3 : 

Tranh 3

Tranh 4 : 

Tranh 4

Tranh 5 : 

Tranh 5

3 : 

3 5 4 2 1 * Tranh nào thể hiện cỏc bạn đó biết giữ vệ sinh trường lớp?

Slide 14: 

5 4 2 Tranh thể hiện các bạn đã biết giữ vệ sinh trường lớp là: * Cỏc con cần làm gỡ để giữ vệ sinh trường lớp sạch đẹp? Trong những việc đú việc gỡ con đó làm được, việc gỡ con chưa làm được? Vỡ sao?

Slide 15: 

Để giữ gỡn trường lớp sạch đẹp, chỳng ta nờn làm trực nhật hàng ngày, khụng bụi bẩn, vẽ bậy lờn bàn ghế, lờn tường; đi vệ sinh đỳng nơi quy định.... Đạo đức Thứ 4 ngày tháng1 năm 2009 Kết luận: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

Slide 16: 

Hoạt động 3: Bày tỏ thỏi độ Hóy đỏnh dấu + vào trước ý kiến mà em tỏn thành. a) trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khoẻ b) Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn. c) Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh. d)Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp. e) Vệ sinh trường lớp là trách nhiệm của bác lao công.

Slide 17: 

   Khụng tỏn thành  Tỏn thành

Slide 18: 

+ + + + Đáp án a)Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khoẻ b) Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn. c) Giữ trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh. d) Giữ trường lớp sạch đẹp là thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp. đ) Vệ sinh trường chỉ là trách nhiện của bác lao công.  

Kết luận Giữ gỡn trường lớp sạch đẹp là trỏch nhiệm của mỗi học sinh, điều đú thể hiện lũng yờu trường,yờu lớp và giỳp cỏc em được sinh hoạt và học tập trong mụitrường trong lành. : 

Kết luận Giữ gỡn trường lớp sạch đẹp là trỏch nhiệm của mỗi học sinh, điều đú thể hiện lũng yờu trường,yờu lớp và giỳp cỏc em được sinh hoạt và học tập trong mụitrường trong lành. Trẻ em có quỳên 1. Được học tập trong mụi trường trong lành 2. Được tham gia làm sạch đẹp mụi trường

Slide 21: 

Thứ 4 ngày thỏng 11 năm 2009 Đạo đức Giữ gỡn trường lớp sạch đẹp ( Tiết 1)

Slide 22: 

TẠM BIỆT Xin trân trọng cảm ơn! HẸN GẶP LẠI!

authorStream Live Help