V Nguoi me hien

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tập đọc lớp 2 Người mẹ hiền GV: Nguyễn Thị Hải Yến

Slide 2: 

Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: ?Thời khoá biểu ngày thứ hai có mấy tiết Tiếng Việt ? Em hãy đọc thời khoá biểu ngày thứ hai (Thứ hai, buổi sáng, tiết 1: Tiếng Việt, tiết 2: Toán, hoạt động vui chơi: 25 phút, tiết 3: Thể dục, tiết 4: Tiếng Việt; buổi chiều: tiết 1: Nghệ thuật, tiết 2: Tiếng Việt, tiết 3: Tin học.) ( Thứ hai có 3 tiết Tiếng Việt: Buổi sáng: tiết 1 và tiết 4, buổi chiều: tiết 2.)

Slide 3: 

Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: Em hãy đọc thời khoá biểu buổi chiều ngày thứ năm. ? Tiết học tự chọn trong buổi chiều thứ năm là tiết nào? ( Buổi chiều, thứ năm, tiết 1: Ngoại ngữ, tiết 2: Tiếng Việt, tiết 3: Thể dục.) (Môn tự chọn buổi chiều, thứ năm.là môn Ngoại ngữ ở tiết 1)

Slide 4: 

Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC:

Slide 5: 

Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: I- Luyện đọc Giọng đọc: nhẹ nhàng, phân biệt lời ngưũi kể và lời cỏc nhân vật. Từ ngữ: II- Tìm hiểu bài

Slide 6: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: cố lách, đến lượt Nam Từ ngữ: không nén nổi, lấm lem, hài lòng (Tiết 1)

Slide 7: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: I- Luyện đọc Giọng đọc: nhẹ nhàng, phân biệt lời ngưũi kể và lời cỏc nhân vật. Từ ngữ: II- Tìm hiểu bài (Tiết 1)

Slide 8: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: Đoạn 2: + Đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt 2 chân em: “Cậu nào đây? Trốn học hả?” / cố lách nắm chặt (Tiết 1)

Slide 9: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: Đoạn 4: + Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi: từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?” / (Tiết 1)

Slide 10: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: Con có biết gánh xiếc là gì không?

Slide 11: 

Gánh xiếc là một nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn nhiều nơi

Slide 12: 

Tò mò nghĩa là gì

Slide 13: 

Tò mò là muốn biết hết mọi chuyện

Slide 14: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: Con hiểu lấm lem nghĩa là gì?

Slide 15: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: Con hiểu một người thập thò là như thế nào?

Slide 16: 

Người mẹ hiền Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC: I- Luyện đọc Giọng đọc: nhẹ nhàng, phân biệt lời ngưũi kể và lời từng nhân vật. Từ ngữ: II- Tìm hiểu bài gánh xiếc tò mò thầm thì lách vùng vẫy lấm lem thập thò Từ ngữ: (Tiết 1)

authorStream Live Help