Tết 26-Hoa và Trái-Đất Phương Nam-Sơn Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Hoa Trái Đất Ph ươ ng Nam Bài Tình Ca Đất Ph ươ ng Nam Tác giả - Sơn Nam Nhạc và Lời - Lư Nhất Vũ Trọng Phúc ca Bốn món cây trái ngày Tết “Cầu Dừa Đủ Xài”

Slide2:

Khế

Slide5:

Ổi

Slide9:

Hạnh

Slide13:

Chanh

Slide18:

Cam

Slide22:

Quít

Slide26:

Nhản

Slide30:

Vải

Slide33:

Xoài

Slide37:

Chuối

Slide40:

Đào

Slide44:

Trứng gà

Slide48:

Thơm khóm

Slide49:

Th ơ m

Slide51:

Mãng cầu

Slide54:

Mãng cầu Xiêm

Slide60:

Thanh Long

Slide63:

Dừa

Slide67:

Mít

Slide71:

Hạt Điều

Slide74:

Đu Đủ

Slide75:

Đu Đủ

Slide78:

Lựu

Slide81:

Sapoté

Slide84:

Avocado

Slide87:

Chôm Chôm

Slide92:

Bưởi

Slide95:

Hồng

Slide103:

Măng Cụt

Slide107:

Sim

Slide109:

Hy-V ă n

authorStream Live Help