Trời Sinh Hoa Thì Trời Phải Sinh Bướm(Hương Kiều Loan)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Hoa mang h ươ ng s ắ c cho đờ i .

Slide4:

Nhan sắc cho ng ườ i yêu mê

Slide5:

Chú b ướ m đ a tình

Slide8:

Mầu Hoàng Hoa

Slide9:

Chân dài

Slide10:

Tím nh ớ

Slide12:

Thanh thoát

Slide13:

HuongKieuLoan Photography Bộ áo ( Michelle ) trong ngày đă ng quang của TT Obama !

Slide14:

HuongKieuLoan Image Thiếu hoa nên buồn ch ă ng?

Slide16:

Duyên dáng Photography

Slide17:

Photography

Slide18:

Hoa Thiên Điểu

Slide20:

Đâu cần hoa nhỉ ?

Slide22:

Nét mong manh

Slide23:

Theo sát bên nhau

Slide24:

Image Chút tím bên t ườ ng

Slide25:

Đâu thân, đâ u cánh Image

Slide26:

Nắng cuối ngày trong Hoàng Gia Trang

Slide27:

Say s ư a v ớ i vị ngọt !

Slide28:

Một loài hoa b ướ m yêu thích

Slide29:

Photography “

Slide31:

Nh ư hoa khế

Slide33:

Photography

Slide34:

Tìm về nét đẹ p hoa đồ ng nội

Slide36:

Hoa đẹ p là b ướ m đế n !

Slide37:

Chìm đắ m trong nét đẹ p mong manh, dịu dàng

Slide38:

Nh ữ ng tua hồng

Slide39:

Mê hoa lộng lẫy

Slide40:

Mầu nh ớ th ươ ng !

Slide41:

Say trong nhung gấm lộng lẫy

Slide42:

Trốn ch ư a kỹ !

Slide43:

Photography

Slide44:

Ngọt ngào

Slide45:

Đ ắ n đ o, b ướ c qua hay thôi ?

Slide46:

Trèo cao

Slide47:

Xuống thấp

Slide48:

Nh ữ ng buồn và vui

Slide49:

Đắm say trong nhan sắc

Slide52:

Trong nắng sớm

Slide54:

Tr ă m cánh mỏng

Slide56:

Xoè váy

Slide57:

Đêm tr ă ng khuya…

Slide58:

B ướ m đẹ p hay hoa đẹ p ?

Slide59:

Ta cũng có đô i

Slide60:

Hoa trong v ườ n nhà

Slide61:

Họ hàng nhà b ướ m

Slide62:

Đỗ Quyên

Slide63:

HKL Con diều đứ t dây!

authorStream Live Help